Reformierakond viskas Meikari maine kahjustamise pärast parteist välja
Täiendatud kell 14.16

Reformierakonna kontoris algas kell 11 juhatuse koosolek.

FOTO: Andres Haabu / Postimees

Reformierakonna juhatus otsustas täna ühehäälselt heita riigikogu endise liikme, 1997. aastast parteisse kuulunud Silver Meikari maine kahjustamise pärast erakonnast välja.

Reformierakonna peasekretär Martin Kukk ütles pärast otsuse langetamist ajakirjanikele, et kuna Meikar on oma tegevusega ennast juba varem positsioneerinud erakonnast väljapoole, siis pidas juhatus põhjendatuks selle otsuse ka ära vormistada. «Silver Meikar on selgelt esitanud meedias valeväiteid erakonnakaaslaste kohta, seega ta on kahjustanud nende mainet, erakonda tervikuna ja see on ka põhjus, miks Silver Meikar erakonnast välja arvati,» lausus ta.

Meikarit ennast juhatuse koosolekul tema sõnul ei olnud. «Silver Meikar on meie kutse peale ühe korra siin juba viibinud, ta on omapoolsed selgitused andnud ja see on olnud meie jaoks ammendav,» ütles Kukk.

Postimehe küsimusele, kas Reformierakond kaalub ka nende inimeste väljaheitmist, kes andsid kriminaalmenetluse käigus erakonna vastu Meikari väiteid toetavaid ütlusi, vastas Kukk, et juhatus ei ole selliseid ettepanekuid saanud. «Täna ei ole juhatuseni jõudnud selliseid pabereid, mis paluksid seda teemat arutada,» ütles ta.

Kui esitatakse avalikkuses valeväiteid, siis nende sõnade eest tuleb ka vastutada.

Samuti andis ta mõista, et tänane otsus ei tähenda, nagu hakkaks Reformierakond edaspidi välja heitma kõiki avalikkuses erakonda kritiseerivaid inimesi. «Liberaalidele on omane sõnavabadus, küll aga kui esitatakse avalikkuses valeväiteid, siis nende sõnade eest tuleb ka vastutada,» märkis peasekretär.

Reformierakonna põhikirja kohaselt otsustab liikmekohustusi rikkunud inimese väljaheitmise erakonna juhatus piirkondliku juhatuse või aukohtu ettepanekul, kui selle poolt on vähemalt kaks kolmandikku juhatuse liikmeid. Meikari väljaheitmiseks tegi juhatusele ettepaneku Nõmme piirkonnaorganisatsioon.

Erakonna liige on põhikirja järgi kohustatud kinni pidama põhikirjast, täitma erakonna juhtorganite otsuseid, maksma liikmemaksu, võtma partei juhtorganitesse valituna aktiivselt osa nende tööst ning mitte osalema mis tahes grupi, ühenduse või organisatsiooni töös, mille eesmärgid või tegevus on erakonna programmiliste põhimõtetega vastuolus. Samuti peab liige aitama oma igapäevase tegevusega erakonna maine tõusule kaasa.

Tänavu mais, pärast Meikari arvamusloo ilmumist Postimehes, alustas riigiprokuratuur Reformierakonna rahastamisskeemide uurimiseks kriminaalmenetlust. Meikar kirjutas toona, et annetas parteile aastatel 2009–2010 115 000 krooni, mis ei olnud tema oma ja mille päritolu ta ei tea. Eelmisel nädalal otsustas prokuratuur menetluse lõpetada, leides, et kogutud tõenditest süüdistuse esitamiseks ei piisa.

Reformierakonna esimees, peaminister Andrus Ansip ütles pärast kriminaalmenetluse lõpetamist BNSile, et menetluse käigus mitmele inimesele põhjustatud kannatusi ei korva keegi.

«Minu hinnangul kriminaalasi teistmoodi lõppeda ei saanudki – kui süütegu pole, ei saa ka süüdistust esitada ja seega pole alust kohtulikuks aruteluks. Täna on aga mitmeid isikuid avalikkuses alusetult süüdistatud, külvatud kahtlusi ning põhjustatud kannatusi. Seda ei korva mitte keegi,» lausus ta eelmisel nädalal ja lisas, et õnneks on ühiskond avaliku arvamuse küsitluste järgi seda ülekohut mõistnud.

Tagasi üles