Kolonel Tiganik asub Maaväe staabi ülema ametikohale

Kolonel Artur Tiganik.

FOTO: Kaitseväe peastaap

Alates teisipäevast 7. aprillist asub Maaväe staabi ülema ametikohale senine 1.


Jalaväebrigaadi ülem kolonel Artur Tiganik.

Kolonel Tiganik teenib kaitseväes alates 1992. aastast, vahendas kaitseväe peastaabi pressiesindaja.

Ta on olnud Kalevi Jalaväepataljonis rühma-, kompanii –ja staabiülem ning alates 1996. aastast pataljoni ülem. Aastatel 2001-2006 teenis kolonel Tiganik Scoutspataljoni ülemana ning alates 2006. aastast 1. Jalaväebrigaadi ülemana. 

Kolonel Tiganik on lõpetanud 1992. aastal Rjazani Kõrgema Õhudessantkooli ja 2001. aastal Balti Kaitsekolledži. Ta on osalenud täienduskoolitustel Suurbritannias ja Taanis.

2005. aastal osales kolonel Tiganik välisoperatsioonil Afganistanis Kabulis NATO
juhitud rahvusvaheliste julgeolekutagamisjõudude (ISAF) staabi operatiivosakonna
ohvitserina ning Eesti kontingendi vanemana.

Kolonel Tiganik asub alates teisipäevast täitma ka Maaväe ülema kohuseid seoses
Maaväe ülema kolonel Indrek Sireli õpingutega USA Armee Sõjakolledžis.

Senine Maaväe staabi ülem brigaadikindral Urmas Roosimägi lahkub kaitseväe
tegevteenistusest.

Tagasi üles