SA Tallinna Vene Muuseum nõuab kohtus MTÜ Vene Muuseum eksponaate

Tallinna Vene Muuseum Pikal tänaval.

FOTO: Jelena Rudi

Sihtasutus Tallinna Vene Muuseum esitas Harju maakohtule hagiavalduse mittetulundusühing (MTÜ) Vene Muuseum kohustuse täitmise nõudes, millega nõuab tunamullu sõlmitud heade kavatsuste kokkuleppe täitmist ja vastavalt kokkuleppele eksponaatide üleandmist. 

Tallinna linn ja MTÜ Vene Muuseum sõlmisid 31. mail 2010. aastal heade kavatsuste kokkuleppe, kus sõnastati ka vastastikused kohustused ning tegevused.

Kokkulepe kohustas Tallinna linna asutama SA Tallinna Vene Muuseum ning tagama viimasele muuseumitegevuse korraldamiseks vajalikud vahendid, nagu raha ja ruumid. Vastavalt kokkuleppele kohustus MTÜ Vene Muuseum andma SA Tallinna Vene Muuseumile üle mitmed esemed, mis on seotud Vene ajalooga ning mida sihtasutus kasutaks Vene kultuuri tutvustamiseks Eestis ja laiemalt.

Kokkuleppe sõlmimisele eelnevalt edastas MTÜ Vene Muuseum Tallinna linnale loetelu loodavale sihtasutusele üleantavatest esemetest ning Tallinna linn on nende üleandmisega nõustunud.

Tallinna linnavalitsuse toonase korralduse aluseks olid MTÜ Vene Muuseumi poolt Tallinna linnale antud nimekirjad esemete ehk museaalide loeteluga. Vastavalt kokkuleppele oli MTÜ Vene Muuseum kohustatud esemed SA-le Tallinna Vene Muuseum tasuta üle andma kolme kuu jooksul.

Ühtlasi kohustus MTÜ Vene Muuseum andma sihtasutusele üle muuseumi kontseptsiooni ning muud koostatud materjalid. Pooled kohustusid kokkuleppega võetud kohustused täitma 2011. aasta 31. detsembriks.

Tallinna abilinnapea ja SA Tallinna Vene Muuseumi nõukogu esimees Mihhail Kõlvart tõdeb, et Tallinna linn on kokkuleppega võetud omapoolsed kohustused ammu täitnud.

«Sihtasutusele on valitud juhtorganid, üle antud kokkuleppes märgitud rahaline sissemakse ehk 300 000 krooni ja tagatud sihtasutuse  tegevuseks vajalikud täiendavad rahalised vahendid,» kinnitas Kõlvart. «Kahetsusväärselt ei ole aga kokkuleppega võetud kohustusi täitnud MTÜ Vene Muuseum, kes ei ole kokkuleppes sätestatud muuseumi tegevusega seotud materjale ja kontseptsiooni ning tema esitatud nimekirjadesse kantud museaale sihtasutusele üle andnud.»

Kõlvart lisas, et SA Tallinna Vene Muuseum on kohustuse täitmise nõudega korduvalt MTÜ Vene Muuseumi poole pöördunud, kuid ikka jätkab mittetulundusühing kohustuste rikkumist. «Seepärast ei olnudki sihtasutusel Tallinna Vene Muuseum muid võimalusi oma õiguste kaitseks, kui pöörduda haginõudega kohtusse.»

Tagasi üles