Galerii: Ilves andis kätte hariduspreemiad

«Pühendunud ja head õpetajad on Eesti üks suuremaid väärtusi,» ütles president Toomas Hendrik Ilves Vabariigi Presidendi Kantseleis, kus ta andis tänavused hariduspreemiad üle Hugo Treffneri gümnaasiumi õppealajuhatajale Aime Pungale, pedagoogikateadlasele ja õppekirjanduse autorile Toom Õunapuule ning Tallinna Nõmme noortemaja liikumisrühma õpetajale Urve Keskküla. Presidendi reaalteaduste eripreemia pälvis Pärnu Koidula Gümnaasiumi füüsikaõpetaja Elmu Mägi.

«Tänu haridusele, haritud inimestele ning pidevale soovile juurde ning edasi õppida oleme me saanud rahvaks, suutnud hoida ja edendada oma kultuuri ning loonud iseseisva riigi,» sõnas president Ilves.

«Ning vaid samamoodi, haridust hinnates ning julgelt ettepoole vaadates, saab Eesti edasi minna. Seetõttu peame hariduse tulevikule mõeldes väärtustama õpetajate panust, sest vaid head õpetajad annavad head haridust. Tegema seda nii moraalselt kui ka riigieelarvet koostades,» lisas Eesti riigipea.

Laureaatide nimel kõnelenud Elmu Mägi märkis, et Eestis on väga palju tublisid õpetajaid. «Nagu ütles Peeter Kreitzberg, siis hea õpetaja on see, kes armastab lapsi ja tunneb hästi oma ainet,» nentis Mägi.

2012. aasta Vabariigi Presidendi hariduspreemiad pälvisid Hugo Treffneri gümnaasiumi kauaaegne õppealajuhataja ja matemaatika õpetaja Aime Punga, pedagoogikateadlane, eesti keele õpetamise metoodik ja õppekirjanduse autor Toom Õunapuu ning Tallinna Nõmme noortemaja liikumisrühma õpetaja, võimlemispidude ja mitmete tantsupidude kunstilise toimkonna liige, võimlemiskavade autor-lavastaja Urve Keskküla. Presidendi reaalteaduste eripreemia sai Pärnu Koidula gümnaasiumi kauaaegne füüsikaõpetaja Elmu Mägi.

Hariduspreemia laureaat Aime Punga töötab Hugo Treffneri gümnaasiumis alates 1976. aastast. Ta asus tööle matemaatikaõpetajana, alates 1985. aastast on Aime Punga õppealajuhataja. Lisaks tööle koolis on Aime Punga nõustaja ja eksperdina jaganud haridusalaseid teadmisi ja kogemusi nii Eesti, Tartu linna kui ka paljude naaberkoolide tasandil, ta on mitme kogu Eestit mõjutanud haridusuuenduse initsiaatoriks ja läbiviijaks. Paljuski on tema loodud ja käivitatud Hugo Treffneri gümnaasiumis väga edukalt töötav kursuseõppe (perioodõppe) süsteem. Selle jagatud kogemuse baasil on paljud Eestimaa koolid rakendanud gümnaasiumis analoogse perioodõppe. Neid Aime Punga algatatud muutusi võib nimetada üheks oluliseks verstapostiks Eesti hariduse loos ja oluliseks sammuks XXI sajandi koolikultuuri kujundamisel. Aime Punga ja kooli reaalaineteõpetajate eestvedamisel toimub 47. aastat Viie Kooli Võistlus reaalainetes, ühtlasi algatas ta Kolme Kooli Kohtumise humanitaarainetes (koos Tallinna 21. Kooli ja Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumiga).

Hariduspreemia laureaat Toom Õunapuu on pedagoogikateadlase ja eesti keele õpetamise metoodikuna avaldanud 54 raamatut ja 700 publikatsiooni, sealjuures seni ainsa süstemaatilise eesti keele õpetamise metoodika käsiraamatu «Õpetamiskunsti viidad» autor. Tema raamatud on põhiliselt eesti keele alane õppekirjandus eestlastele ja mitte-eestlastele, artiklid keskenduva eesti keele kaitsele. Toom Õunapuu on olnud viljakas uurija ja nõutud lektor, innovaatilise didaktika looja ja eestvedaja, arendades edasi Johannes Käisi ideid ja taotlusi ning andnud suure panuse Eesti koolihariduse arendamisse. Ta on ka Eesti Keele Kaitse Ühingu üks asutajaid ja juhatuse liige.

Hariduspreemia laureaat Urve Keskküla on Tallinna Nõmme Noortemaja liikumisrühma õpetaja alates 1985. aastast ning on töötanud aastaid õpilastega vanuses 5-26 eluaastat. Urve Keskküla on näidanud ennast loova, lapsi köitva ja armastava tantsuõpetajana, olles seejuures väga nõudlik, konkreetne ja hea organiseerimisvõimega. Igapäevase töö kõrval oma õpilastega jõuab Urve Keskküla tegeleda mitmete üle-eestiliste ürituste organiseerimisega - 12 aastat on Urve Keskküla olnud Vabariikliku Võimlemistreenerite klubi «Katrek» juhatuse liige, algatades nii vabariiklikke kui ka pealinnas toimuvaid võimlemispidusid. Urve Keskküla on valitud ka aasta õpetajaks 1994. ja 2008. aastal. Ta on ka tuleva aasta XV Tallinna võimlemispeo lavastaja ning 2014. aastal toimuva XIX üldtantsupeo lavastusgrupi liige, võimlemisrühmade liigijuhi assistent ning naiskava autor-lavastaja.

Presidendi reaalteaduste eripreemia sai Pärnu Koidula Gümnaasiumi kauaaegne (alates aastast 1983) füüsikaõpetaja Elmu Mägi, keda gümnaasiumipere peab oma raudvaraks. Mägi on andnud olulise panuse Eesti Vabariigi reaal-, loodus- ja inseneriteaduste populariseerimisse. Paljud Pärnu Koidula Gümnaasiumi lõpetajad jätkavad õpinguid kõrgkoolides nii füüsika- kui ka teistel inseneriteaduste erialal. Õpetaja Elmu Mägi on valitud õpilaste poolt Pärnu Koidula Gümnaasiumi populaarsemaks õpetajaks. Ta õpetab füüsikat nii tavaklassides kui ka reaalklassides süvendatud õppekava järgi, tema koostatud on ka kooli füüsika ainekavad. Tänu õpetaja sihipärasele tööle, on tema õpilased saavutanud märkimisväärseid tulemusi linna-, vabariigi- ja rahvusvahelistel aineolümpiaadidel ja konkurssidel. Õpetaja Elmu Mägi on aastaid juhendanud rahvusvahelise füüsikaolümpiaadi (IPhO) võistkonna liikmeid ja võistkonna kandidaate, samuti on ta ette valmistanud ja juhendanud üleriigilistel füüsikaolümpiaadidel ja füüsikaülesannete lahtistel võistlustel osalenud õpilasi. Pärnu linnas juhib õpetaja Elmu Mägi füüsikaõpetajate ainesektsiooni, kus ta tegeleb aktiivselt Pärnu linna teiste koolide füüsikaõpetajate juhendamise- ja koolitamisega, olles mentoriks paljudele füüsikaõpetajatele.

Preemiate suurus on 4800 (Aime Punga), 3500 (Toom Õunapuu) ja 2900 (Urve Keskküla) eurot ning neid rahastab Sampo Pank. Reaalteaduste eripreemiat (Elmu Mägi) rahastab Skype Eesti ja selleks on 3900 eurot.

Tagasi üles