Küüt: peadirektor vastutab kogu organisatsioonis toimuva eest

Raivo Küüt.

FOTO: Peeter Langovits / Postimees

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Raivo Küüt ütles, et peadirektor vastutab kogu organisatsioonis toimuva eest. «Eeskätt selle eest, et kehtestatud mehhanismidest, reeglitest selgelt kinni peetakse.»

Ida prefektuuri juht Aldis Alus teatas täna lõunal, et võtab vastutuse taatlemata mõõteseadmete kasutamise juhtumi lahendamisel tehtud vigade eest ja lahkub prefekti ametist.

Küüt ütles Postimehele, et arutas Alusega otsust pikalt ja põhjalikult ning ta tunnustab igati tema otsust ametist lahkuda.

Ta selgitas, et kui sisekontroll oli talle oma ettepanekud esitanud tegi ameti korrale kohaselt vastava struktuuriüksuse juht omad ettepanekud, kuidas juurdluse tulemustele vastata. «Ja sealt tuligi Aluse ettepanek seda konkreetset juhti mitte karistada. Ülejäänud, mis juurdlus tuvastas, need asjaolud kõik jäid ülesandeks Ida prefektuuril korraldada, kaasa arvatud võtta vastu otsus 179 isiku suhtes, kellele oli koostatud ebaseaduslik väärteootsus.»

Telesaate «Pealtnägija» eestvedamisel sai avalikuks juhtum, kus politsei- ja piirivalveameti juht Raivo Küüt ning Ida prefekt Aldis Alus vaikisid maha prefektuuri sisekontrollitalituse liiklustalituse ametnike kuriteost teatanud ettekande.

Märtsis paljastas sisekontroll Ida prefektuuri liiklustalituses toimunud kuritahtliku valetamise ning peadirektorile tehti ettepanek karistada viit süüdlast. Küüt ja tema meeskond valis aga ausa ülestunnistuse ja hetkelise häbi asemel lahenduse, kus mitte kedagi ei karistatud, ohvreid ei teavitatud, avalikkust ei informeeritud

Nüüd, info ajakirjandusse jõudmise järel teatas amet, et rikkumist teadlikult lubanud liiklusüksuse juht Alvar Ottokar lahkub oma kohalt. Politsei võtab aga teo heastamiseks ise ühendust kõikide inimestega, kellele vormistati möödunud aasta 13. augustist kuni 21. detsembrini taatlemata kiirusemõõtja ja kaaludega õigustühised väärteootsused, ning annab neile võimaluse nõuda väärteootsuse ülevaatamist kohtu poolt.

Tagasi üles