Raport: USAle peab meenutama, et neil on Läänemere ääres lojaalsed partnerid

Eesti ja NATO lipud..

FOTO: Toomas Huik.

Äsja avaldatud rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse (RKK) raportis rõhutatakse vajadust hoida NATO ja USA huvi jätkuvalt Euroopal ning soovitatakse Ameerika Ühendriikidele pidevalt meelde tuletada, et neil on Läänemere piirkonnas lojaalsed liitlased ja partnerid.

Suhteliselt toimiva majanduse ja homogeense kultuuriga ning enamikku Lääne julgeolekuorganisatsioonidesse kuuluvate Läänemere maade piirkonna julgeolek aina kasvab ning regioon funktsioneerib ka vahendajana suhtluses naabruses asuva Venemaa kõige arenenuma piirkonnaga, seisab riigikogu väliskomisjoni tellimusel valminud RKK uuringus «Arengud Läänemere piirkonna julgeolekukeskkonnas kuni 2020. aastani».

Uuringu üks autoreid erukindralmajor Karlis Neretnieks osutas, et Läänemere piirkonna julgeolek sõltub sellest, kui suurt tähelepanu NATO ja USA sellele piirkonnale pööravad, samas kui nende tähelepanu vähenemine tähendab vastavalt julgeoleku vähenemist.

Kasvav ressursinappus Ameerika Ühendriikides ja Euroopas, muutuv geopoliitiline olukord ning Ameerika Ühendriikide poliitilise juhtkonna põlvkonnavahetus on päädinud tähelepanu vähenemisega Euroopale, mis tähendab seda, et põhjalikult tuleb üle vaadata nii tööjaotus NATO sees kui ka iga üksiku riigi kohustused, leitakse uuringus.

Kuna otsest sõjalist ohtu ei nähta ning eurotsoonis jätkub majanduskriis, pole riigikaitse enamikule NATO Euroopa liitlastele lähiajal prioriteetne valdkond ning kaitseeelarvete taastumiseks läheb aega.

Otsest sõjalist ohtu Neretnieks ega ka teised raporti autorid Läänemere riikidele ei näinud, kuid samas osutasid nad Venemaa aarmee moderniseerimisele ning Venemaa kasvavale võimsusele ja ambitsioonikusele.

Ehkki ükski Läänemere maa ei taju otsest sõjalist ohtu, tuntakse muret, et Venemaa ja Põhja-Atlandi alliansi jõudude vahekorra asümmeetria piirkonnas aina kasvab. Euroopa sõjaline võimekus ja regiooni kaitsekulutuste määr kaldub Venemaa kasuks.

Venemaa relvajõudude nüüdisajastamine ning moodsaima sõjatehnika paigaldamine Balti riikide piiridele ja Kaliningradi oblastisse muudab vajaduse korral abijõudude piirkonda toomise NATOle keerukamaks, leitakse uuringus.

RKK nooremteadur Julian Tupay osutas USA huvide nihkumisele Euroopast ära teistele regioonidele, eelkõige Aasiasse.

RKK teadur Riina Kaljurand rõhutas vajadust hoida NATO ja USA huvi jätkuvalt Euroopal, märkides samas, et piirkonna julgeolek sõltub üha enam Läänemere maade enda võimest muutustega kohanduda ja koostööd tõhustada.

Raportis soovitatakse Ameerika Ühendriikidele pidevalt meelde tuletada, et neil on Läänemere piirkonnas lojaalsed liitlased ja partnerid. Selleks on tarvis toetada Ameerika Ühendriike rahvusvahelistes institutsioonides ning osaleda Ameerika Ühendriikide juhitavates ettevõtmistes, kui see suurendab piirkonna julgeolekut.

Tagasi üles