Liiva kalmistul avati jäätmete sorteerimisjaam

Kolmapäeval avati Liiva kalmistu ümberlaadimisjaam, mis annab võimaluse alustada Liiva kalmistul asuva ebaseadusliku prügimäe likvideerimistöödega.


Tegemist on kalmistu servas asuva suure asfalteeritud platsiga, kuhu tuuakse kalmistuprügi, mis koosneb valdavalt orgaanilistest jäätmetest ehk puuokstest ja –lehtedest ning plastjäätmetest ehk kilekottidest, küünlaalustest jms.

Esimene jäätmete ümberlaadimisjaam avati Liiva kalmistul seetõttu, et seal on kalmistu servas probleemne prügimägi, mille likvideerimiseks tegi keskkonnainspektsioon Tallinna linnale möödunud aastal ettekirjutuse.

Liiva kalmistu prügiga kaetud osa rajatud vanade kruusakarjääride alale ning ebaseaduslik prügila sai seal alguse juba aastal 1974, kui kaevandamine lõpetati. Sinna on juba aastaid viidud sorteerimata kalmistujäätmeid. Peamiselt on tegu kilekottidesse pakitud orgaaniliste jäätmetega, mille seas on küünlaaluseid, tühje pudeleid ja muid plastjäätmeid.

Liiva kalmistu ümberlaadimisjaam valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse kaasrahastamisel. Projekti lõppeesmärgiks on jäätmete liigiti kogumise ja käitlemise korraldamine Tallinna kalmistutel ning Loksa linnas. Tallinna kalmistutel ja Loksa linnas tekib aastas 33 350 tonni segajäätmeid.

Järgmine ümberlaadimisjaam avatakse järgmisel kuul Rahumäe kalmistu kõrval. Seal hakkab tegutsema ka jäätmejaam, kuhu inimesed saavad oma jäätmeid ära anda.
 

Tagasi üles