EKK: Jääkeldri algatus eeldab olupoliitilistest manipulatsioonidest hoidumist

Fragment Eesti Koostöö Kogu kodulehest.

FOTO: www.kogu.ee

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu (EKK) nõukogu tegi täna avaliku pöördumise, milles teatab, et presidendi ümarlaual Kadrioru Jääkeldris vastu võetud algatus saab täituda vaid siis, kui osapooled suudavad vältida olupoliitilisi manipulatsioone.

EKK teatas, et võib oma viimaste aastate kogemuse põhjal väita, et riigi ja kohaliku võimu asutuste, erialaliitude, huvigruppide ja vabakonna tulemuslik, kõigi osaliste argumente ja muresid maksimaalselt arvestav koostöö ja tulemuseni jõudmine on võimalik. Küll aga eeldab see tahet kuulata kõiki argumente ja arutelukaaslaste aktsepteerimist, rõhutas EKK.

«21. novembril Vabariigi Presidendi, Harta 12 allakirjutanute, vabakonna ja parlamendis esindatud erakondade esindajate ning kultuuritegelaste ja poliitikateadlaste käivitatud Kadrioru Jääkeldri algatuse sihiks on riigivõimu ja kodanike vahelise usalduskriisi lõpetamine,» meenutab EKK oma pöördumises.

«See on võimalik, kui koostöö aluste ja eesmärgi osas sõlmitud kokkulepped on arusaadavad. See on võimalik, kui neid kokkuleppeid austatakse ja täidetakse ning kui hoidutakse olupoliitilistest manipulatsioonidest ja oma huvide edendamisest teiste partnerite arvel,» jätkas EKK.

Ühendus teatas, et võtab austuse ja vastutustundega vastu Kadrioru Jääkeldri koosolekul osalenute ettepaneku tagada ühise seadusloomeprotsessi praktiline korraldus. «Kutsume kõiki Eesti elanikke, kodanikuühendusi, poliitikaeksperte ja erakondi kasutama võimalust kujundada ühiselt heas usus meie demokraatia homset päeva,» seisab EKKi pöördumises.

Ühendus jätkab, et ootab juba täna Eesti elanike ja organisatsioonide ettepanekuid järgmistel Kadrioru Jääkeldris kokku lepitud valdkondades: erakondade rahastamise ausus ja kontrollitavus, sealhulgas rahavõimu mõju kahandamine poliitilises otsuseprotsessis; erakondadevahelise ja -sisese konkurentsi ausus ja elavus; valija hääle kaalukus valimistulemuse otsustamisel; kodanike aus kaasatus ja laialdasem osalemine poliitilises protsessis valimistevahelisel ajal ning ühiskondliku ruumi (sund)politiseerimise ja -parteistamise pidurdamine.

EKK palub saata selleteemalised ettepanekud oma meiliaadressile info@kogu.ee või postiaadressile Roheline aas 5, Tallinn 10150.

«Saadetud ettepanekud lisatakse järgmise aasta alguses käivituvasse ühisloomeprotsessi, mille tulemused esitatakse koos parimate poliitika-ekspertide soovitustega ettepanekutena riigikogule,» lubab ühendus.

Tagasi üles