Veokihaagiste varastamises süüdistatavate leedukate grupp läheb kohtu ette

Paikuselt varastatud Schmitzi rekka poolhaagis.

FOTO: Erakogu

Lääne ringkonnaprokuratuur saatis üldmenetluses kohtusse kriminaalasja, milles nelja Leedu kodanikku süüdistatakse kuulumises kuritegelikku ühendusse, kes varastas mitme kuu jooksul Eestist ja Lätist üheksa veokihaagist, eesmärgiga turustada neid Leedus.

Süüdistuse järgi tegutses kuritegelik ühendus vähemalt alates 2011. aasta maist kuni käesoleva aasta jaanuarini. Ühendusse kuulus rohkem mehi, kuid Eestist ja Lätist haagiste varastamises süüdistatakse Sigutist (42), Evaldast (40), Mindaugast (27) ja Arvydast (42).

Nimetatud Leedu kodanikud pidas politsei Harjumaalt veoauto järelhaagise varastamises kahtlustatavana kinni tänavu 2. jaanuaril.

Süüdistuse kohaselt varastasid mehed alates 2011. aasta septembrist kuni 2012. aasta jaanuari alguseni Harjumaalt neli haagist ning Pärnu maakonnast ja Pärnu linnast kaks haagist. Haagiste ja mõnel juhul ka neis olnud kauba vargustega tekitasid mehed erinevatele Eesti ettevõtetele kahju kokku üle 221 000 euro ulatuses.

Lääne prefektuuri kriminaalbüroo organiseeritud ja raskete kuritegude talituse koostöös Leedu õiguskaitseasutustega õnnestus osa varastatud kaupa Leedus avastada ja kätte saada.

Lisaks tuvastati eeluurimise käigus kolme haagise vargus Läti Vabariigist.

Kuritegelikku ühendusse kuulumise eest näeb karistusseadustik ette 3- kuni 12-aastase vangistuse. Süüdimõistmisel kuritegeliku ühenduse poolt toime pandud varguses võib kohus mõista 2- kuni 10-aastase vangistuse.

Tagasi üles