Keskfraktsioon pärib kultuuriministrilt aru Neitsitorni tagastamise kohta

Neitsitorn.

FOTO: Toomas Huik.

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon esitas täna kultuuriminister Laine Jänesele arupärimise Neitsitorni tagastamise kohta Saksamaale ümber asunud õigusjärgsetele omanikele.


«Saksa riigiga sõlmitud lepingute alusel Eestist lahkunud isikute omandis olnud vara õigusjärgsed omanikud taotlevad Neitsitorni ja teisi endisaegsel kinnistul asuvaid ehitisi tagasi. Samas on teada, et endine omanik on Saksamaale ümberasuja, kes tõenäoliselt on saanud Eestisse maha jäetud vara eest kompensatsiooni. Kompensatsiooni saamist on väitnud endise omaniku sugulased,» ütles Keskerakonna fraktsiooni liige Helle Kalda.

Kalda sõnul on Neitsitorn ja Tallitorn koos müüriga jäetud riigi omandisse, ehitiste omanikuna on registrisse kantud Riigi Kinnisvara Aktsiaselts.

«Tallinna linn on taotlenud vabariigi valitsuselt vara üleandmist ja selle tagastamata jätmist, kuna tegemist on olulise kultuuriobjektiga. Kinnistul asuv Pika Jala väravatorn on Hortus Musicuse kasutuses, Neitsitorni ja kinnistu tervikuna korrashoidmiseks ja kultuurilise väärtuse säilitamiseks on Taani riik pakkunud olulist abi, tingimusel, et valitsus väärtustab Neitsitorni kui olulist kultuuriobjekti ning jätab selle tagastamata,» märkis Kalda.

Seetõttu esitas Keskfraktsioon kultuuriministrile kolm küsimust. Esiteks, millisel põhjusel kultuuriministeerium ei toeta Neitsitorni kui kultuuriobjekti säilimist ja valitsus ei väärtusta kultuuriobjektide säilimist?

Teiseks, kas ministeerium on nõus kultuuritegevuse jätkumise eest maksma eraomanikule ja eraldama rahalisi vahendeid ehitiste restaureerimiseks ning korrashoiuks või ei pea ministeerium vajalikuks kultuuritegevuse jätkumist ja objekti säilimist?

Ning kolmandaks, milliseid abinõusid on ministeerium ette näinud Neitsitorni kui kultuuriobjekti säilimiseks, kui objekt antakse eraomandisse ja Taani riik loobub toetusest ja kas välisinvesteeringutest loobumine on mõistlik?

Tagasi üles