Täna kuulutati välja aasta kaitseliitlane ja naiskodukaitsja

Aasta kaitseliitlaseks valiti nooremleitnant Kristjan Bachman Tartu malevast ja aasta naiskodukaitsjaks Lembe Lahtmaa Naiskodukaitse Sakala ringkonnast.

FOTO: www.mil.ee

Aasta kaitseliitlaseks valiti nooremleitnant Kristjan Bachman Tartu malevast ja aasta naiskodukaitsjaks Lembe Lahtmaa Naiskodukaitse Sakala ringkonnast.

Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili ja Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming andsid täna kaitseministeeriumis võitjatele üle rändauhinnad, milleks on pronksist kaitseliitlase ja naiskodukaitsja kujud. Lisaks said kõik nominendid Kaitseliidu ülema, kaitseministri ning kaitseväe juhataja hinnalised kingitused.

Kaitseminister Urmas Reinsalu tuletas oma tervitussõnavõtus meelde, et Kaitseliit on üks parimaid vabatahtliku kodanikualgatuse näiteid.

«Julgeks ettevõtmiseks oli ka taasloodud Kaitseliidu esimene nähtav väljakutse, Eesti kongressi valimiste turvamine ja istungite valve. See oli tugevalt sümboolne, nagu ka Kaitseliidu peamine eesmärk – Eesti iseseisvuse ja põhiseadusliku korra kaitsmine,» ütles kaitseminister.

Kaitseliidu ülema brigaadikindral Meelis Kiili sõnul oli parima kaitseliitlase valimine tänavu erakordselt raske.

«Sporditerminites väljendudes läks meil selleks vaja fotofinišit,» ütles kindral Kiili ja lisas, et tunnustust väärivad kõik kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, kodutütred ja noored kotkad.

Parimaid kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid tervitas ka kaitseväe juhataja brigaadikindral Riho Terras.

Aasta katseliitlast nooremleitnant Kristjan Bachmani (36) on Tartu malev iseloomustanud järgmiselt: «Ta on alates Kaitseliiduga liitumisest täitnud jaopealiku, rühmapealiku ja kompanii pealiku ametikohti, kahel aastal on kuulunud revisjonikomisjoni ning praegu on ta kompaniipealik, kuulub malevkonna juhatusse ja maleva sümboolikakomisjoni. Tema kompanii võitlejad on esile tõstnud tema häid organisaatori-ja juhivõimeid ning isikliku distsipliini, millega ta on teistele eeskujuks. Ta on mitmekülgne isiksus, kes on ennast tõestanud nii andeka kunstniku, professionaalse restauraatori kui ka võimeka juhina Kaitseliidus.»

Kristjan Bachman on Kaitseliidu liige 1995. aastast.

Aasta naiskodukaitsjat Lembe Lahtmaad (41) on Naiskodukaitse Sakala ringkond iseloomustanud: «Erakordselt vaikne ja tasakaalukas inimene. Tegutseb märkamatult kuid tulemuslikult. Teised alles koguvad hoogu, kui temal juba asjad aetud ja korraldatud. Aasta 2012 jääb talle endale kindlasti meelde kui Mari Raamoti aasta. Ja just tema oli see, kes asju juhtis ja organiseeris. Ta otsis lavastaja, näitlejad, peaosatäitja, proovisaalid ja ka esinemiskohad. Tema koostas proovigraafikud ja
valmistas kuulutused. Suur osa näidendi õnnestumise eest langes tema õlgadele ja seejuures ei märganud keegi tema tegutsemises väsimust või käega löömise meeleolu.»

Lembe Lahtmaa on Naiskodukaitse liige 2007. aastast, Sakala ringkonna Viljandi jaoskonna aseesinaine, avalike suhete grupi juht, peale selle kuulub ta ka kultuurigruppi ja formeerimismeeskonda.

Tagasi üles