Aino Järvesoo missiooniga jätkab tema mälestusfond

Aino Järvesoo

FOTO: Peeter Ernits.

Sel nädalal asutati MTÜ Aino Järvesoo Mälestusfond, mille eesmärgiks on jätkata doktor Aino Järvesoo algatusega suurendada kõigi ühiskondlike vahenditega sündivust ning toetada laste kasvamist haritud ja eetilisteks inimesteks.


«Aino Järvesoo Mälestusfondi eesmärk on hoida üleval ühiskonna meelsust, et ka rasketel aegadel ei langeks laste tulevik eelarve tegijate esimeseks ohvriks," ütles asutajaliige Liis Tappo-Treial.

«Rasketel aegadel nagu Eestil täna, kipuvad ohtu sattuma mitmed püsiväärtused. Eestis on nendeks olnud tugev pere, haritud noored ja lastesõbralikkus.»

Tappo-Treiali sõnul on Aino Järvesoo eestlaste mällu jäänud mitme algatusega.

«Tema toel sündis siia ilma 156 last, kelle vanematel ta aitas kunstliku viljastamise kulud katta,» ütles ta. «Riigilt palus ta aga, et senine lastetoetus 150 kroonilt tõuseks igale lapsele 1000 kroonini kuus. Kaheksa aastat peale Aino Järvesoo algatatud kampaaniat «Igale lapsele 1000 krooni kuus» leidub aga otsustajaid, kes võrdlevad lastetoetusi lennukilt külvatava rahaga.»

Tappo-Treiali sõnul on järgmise aasta septembris Aino Järvesoo sajas sünni-aastapäev.

«Vastloodud Aino Järvesoo Mälestusfond asub tööle selle nimel, et aasta pärast oleks Eesti ühiskonnas taas konsensus selles osas, et koolis käivaid lapsi tuleb toita tervisliku koolilõunaga, nende haridus peab olema tasuta ning ükski laps ei tohi jääda koolist kõrvale vaid pere raske rahalise olukorra tõttu,» selgitas Tappo-Treial. Järgmisel aastal möödub Aino Järvesoo sünnist sada aastat.

Oma toetuse mälestusfondile andis ka Aino Järvesoo testamenditäitja Olev Saks.

Tagasi üles