1. klassi minevate laste vanematele koidab otsustamise päev

FOTO: SCANPIX

Tallinna kesklinna koolides käis tänavu 1. klassi katsetel varasemast veel enam lapsi, kes lähipäevil saavad teada oma saatuse. Kes katsetega soovitud kooli ei pääsenud, peavad märtsi algul esitama taotluse haridusametile ning jääma kodulähedasse kooli määramist ootama.

Koolid avalikustavad selle nädala jooksul sisspääsenute nimed ning juba järgmiseks nädalaks oodatakse lastevanematelt otsuseid, kas laps hakkab selles koolis ka käima.

Reaalkooli 1. klasside konkursil osales õppealajuhataja Kati Kurimi sõnul tänavu 600 last, mis on mullusest märksa rohkem – siis oli kooli katsetajaid 500. Tema sõnul kõigub osalejate arv aastati. Reaalkoolis alustab sügisel kaks 26 õpilasega klassikomplekti.

Katsete tulemused pandi täna üles kodulehele nii, et iga vanem näeb isikukoodi alusel oma lapse tulemusi. Lapsevanemad peavad koolile teatama hiljemalt 26. veebruariks, kas võtavad koha vastu.

Teiste koolidega eelnevalt tähtaegu ei kooskõlastatud, kuid üldjuhul on Kurimi sõnul need väga sarnased objektiivsetel põhjustel. «Haridusametile peavad koolid andma info [1. klasside nimekirjadega] 1. märtsiks, sellest tingituna nii katsete kui teavitamiste ajad enam-vähem kattuvad,» sõnas ta.

Gustav Adolfi gümnaasiumis komplekteeritakse ülelinnalise konkursi alusel prantsuse keele õppesuunaga klass. Praktilised tööd ja vestlused viidi läbi möödunud nädalal, tulemused pannakse üles sel reedel.

Kooli õppejuht Tiivi Pikhof  ütles, et tänavu oli avaldusi kokku 425, mis tegi konkursiks 15 last ühele kohale. «Mul on isegi kaheksa viimase aasta andmed, tänavu oli kooli soovijaid varasemate aastatega võrreldes kõige rohkem.» GAG paneb katsete tulemused välja sel reedel ning koolile oodatakse lapsevanemate otsuseid 27. veebruariks.

Ka Prantsuse lütseumi kodulehel on kogu sissesaanute nimekiri üleval, samuti nn ootejärjekord ehk nende laste nimekiri, kes pääsevad kooli siis, kui eestpoolt keegi loobub. Koolile tuleb koha vastuvõtmisest teatada 28. veebruariks.

Kooli direktori Lauri Leesi sõnul oli konkurss oli enamvähem sama, mis eelnevatel aastatelgi: 3,5 poissi ja 4,5 tüdrukut kohale. «Poisse on ikka vähem. Põhjus on lihtne: poisid küpsevad aeglasemalt  ja seitsmeselt ei taha nad veel midagi erilist teha ega huvitu suurt millestki. Tüdrukud on aga särtsakad ja tahad kõike läbi proovida,» selgitas Leesi.

Haridusametile mõõta

Need lapsed, kes aga katsetel ei osalenud või soovitud kooli ei pääsenud, peavad peatselt asuma haridusametile koolitaotlust esitama.

Tänavu käib koolimääramine juba sisse tallatud radu pidi. Järgmisest reedest, 1. märtsist  kahe nädala jooksul saavad lapsevanemad esitada haridusametile taotlusi oma septembris kooli minevale lapsele elukohajärgse kooli määramiseks. Taotluste vormid pannakse eKooli ja haridusameti kodulehele.

«Taotluse esitamine on väga oluline, sest taotluses saab lapsevanem haridusametit teavitada soovitud õppekeelest ning õdede-vendade õppimisest samas koolis, mis on elukohajärgse kooli määramisel olulised asjaolud. Samuti saab taotlusesse märkida kuni kolm kooli, mida vanemad ise eelistavad,» sõnas haridusameti pressiesindaja Leini Jürisaar, lisades, et eelistusi ei võeta siiski pingereana.

«Taotlus annab ka teada, et koolikohta ka kindlasti soovitakse, ega asuta õppima erakoolis või välismaal. Juhul, kui laps läheb õppima erakooli või välismaale, tuleks vanemal sellest haridusametit kindlasti teavitada. Seda võib teha kas e-kirja teel või haridusameti kodulehel oleva vormi kaudu,» soovitas Jürisaar.

Haridusamet hakkab kooli määramise taotlusi läbi vaatama pärast esitamise tähtaja lõppemist. Peamiste kriteeriumitena arvestatakse elukoha lähedust koolile ning õdede-vendade õppimist samas koolis, võimalusel arvestatakse vanemate soove.

«Juhul kui mõne kooli läheduses on rahvastikuregistri andmetel rohkem õpilasi, kui kooli on võimalik vastu võtta, võib komisjon arvestada ka rahvastikuregistrisse tehtud kande aega,» märkis Jürisaar.

Haridusamet teatab lapsevanematele lapsele määratud elukohajärgsest koolist hiljemalt 25. mail ning vanemal tuleb koolile koha vastuvõtmisest teatada hiljemalt 10. juuniks.

Vanemal on õigus määratud koolikohast ka loobuda, sel juhul tuleb ise leida kool, kus on vaba koht. Alates 15. juunist saavad Tallinna munitsipaalkoolides koolikohti taotleda ka mujal elavad isikud.

Tagasi üles