Libertas Eesti: mida arvate Euroopa ühisest energiapoliitikast?

Jüri Estam.

FOTO: Peeter Sirge / Postimees

Postimees.ee's käib Euroopa Parlamenti kandideerivate parteide vaadete tutvustamine. Täna küsisime kandidaatidelt: kuidas suhtute Euroopa ühisesse energiapoliitikasse ja mida saaks teie seisukoha mõjule pääsemiseks europarlamendis teha? Vastab Libertas Eesti esinumber.


Jüri Estam:

Kuna europarlament ei saa praegu seadusi algatada, on vaja jõuda selleni, et ta selle õiguse saaks. Ilma selleta jäävad Euroopa Parlamendi liikmetele natukene kentsakal viisil üksnes võimalused teha lobitööd.


Energiavõrkude ratsionaliseerimine optimaalsetesse suurusjärkudesse on loogiline, ja Balti riikide joondumine selle järele. Suund, mis on võetud energiavormide- ja allikate mitmekesistamisele, on Eesti Vabariigi huvides ja seda oleks vaja kiirendada.


Ilmselt peab Eesti olema valmis kõigeks, mis tähendab minu jaoks valmidust kriisiolukorras oleneda ka ainult oma maapõuevaradest ja metsadest ning alternatiivsetest energiavormidest.


Vene gaasi ja kütuse kasutamisest ei ole Euroopal mõtet loobuda, küll aga tuleb võtta skeptilisem ja ettevaatlikum hoiak seni kaua, kui Moskva kasutab energeetikat santažeerimisvahendina.


Norral on suured gaasivarud, Euroopa peaks rohkem sinnapoole vaatama.


Tagasi üles