Keskerakond taotleb rahvaalgatuse seadustamist
Partei tahab põhiseadust muuta rahvahääletusel!

FOTO: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Keskerakonna fraktsioon andis täna riigikogu menetlusse rahvaalgatust seadustava põhiseaduse muudatuse, mille vastuvõtmiseks soovib opositsioonipartei korraldada rahvahääletuse.

Keskerakondlased põhjendasid rahvaalgatuse seadustamise soovi vajadusega kaasata rahvast senisest rohkem seadusloome protsessidesse, et suurendada kodanike rolli ühiskonnas. Rahvaalgatuse seadustamine on nende sõnul üks rahva seas levinud võõrandumistunde ja poliitikatüdimuse leevendamise ning poliitilise elu elavdamise võimalus, mis on toetust leidnud ka rahvakogus.

Muudatus annaks vähemalt 25 000 hääleõiguslikule kodanikule õiguse algatada seaduseelnõusid. Praegu lubab põhiseadus eelnõusid algatada riigikogu liikmetel, fraktsioonidel, komisjonidel, valitsusel ning põhiseaduse muutmiseks ka presidendil.

Rahvaalgatuse korras ei saaks muudatuse järgi esitada eelarve, maksude, riigi rahaliste kohustuste, välislepingute ratifitseerimise ja denonsseerimise, erakorralise seisukorra kehtestamise ja lõpetamise ning riigikaitse küsimusi. Samuti ei saaks rahvaalgatuse korras algatatud eelnõusid panna rahvahääletusele.

Põhiseadust muutva eelnõu seletuskirjale on lisatud rahvaalgatuse seaduseelnõu kavand, mis täpsustab rahvaalgatuse korralduslikku külge. Selle kohaselt peaks rahvaalgatusele esitatav seaduseelnõu vastama samadele nõuetele kui teised riigikogus algatatavad eelnõud. Samas peaks eelnõu läbima põhiseadusele vastavuse eelkontrolli, mida teostab õiguskantsler.

Eelnõuprojekt näeb ette, et kui õiguskantsler peab eelnõu põhiseadusega kooskõlas olevaks, avaldatakse see vabariigi valimiskomisjoni veebilehel. Seejärel kogutakse kuni kuue kuu jooksul eelnõule toetusallkirju. Allkirjade kontrollimise järel annab valimiste keskkomisjon eelnõu üle riigikogule, kes menetleb seda üldises korras.

Põhiseadust on võimalik muuta kas rahvahääletusel, riigikogu kahe järjestikuse koosseisu poolt või kiireloomuliselt ühes koosseisus. Rahvaalgatuse seadustamiseks soovib Keskerakond põhiseadust muuta rahvahääletusel. Muudatus võiks nende sõnul jõustuda aasta pärast vastuvõtmist, et jätta piisavalt aega võtta vastu ka rahvaalgatuse seadus.

Riigikogu on rahvaalgatuse seadustamist aastate jooksul korduvalt arutanud, kuid seni pole vastavad eelnõud leidnud piisavalt toetust.

Tagasi üles