Linnavalitsus määras Põhja-Tallinna prügivedajale kopsaka leppetrahvi

TLMPM03: PRÜGI :TALLINN, EESTI, 09MAR13. Tühjendamata prügikonteinerid Sõle tänava ümbruses. mm/Foto MIHKEL MARIPUU/POSTIMEES

FOTO: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

«Tegemata tööde eest määrasime Ekovir OÜ-le leppetrahvi suuruses 2000 eurot, andsime Põhja-Tallinna prügiveo korrastamiseks aega neljapäevani, mil korraldame uue kontrollreidi ja kui lepingupartner prügiveoga hakkama ei saa, alustame lepingu lõpetamise protsessi,» edastas Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu.

Sarapuu nõupidamisel Ekovir OÜ juhtidega nenditi, et Ida-Virumaal edukalt tegutsenud prügiveofirma ettevalmistustöö tulekuks Tallinna prügiveoturule oli nõrk. Kõige suurema puudusena toodi välja puudulik logistiline ettevalmistus.

Jäätmete vedajad ei olnud piisavalt tutvunud Põhja-Tallinna linnaosa spetsiifikaga ja kuna prügivedajad ei orienteerud tänavate võrgustikus, jäi märtsi esimestel päevadel üle kolmekümne konteineri õigeaegselt tühjendamata.

«Selline lohakus on absoluutselt lubamatu ja iga õigeaegselt tühjendamata konteiner toob firmale leppetrahvi,» ütles Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu. «Lisaks tõhustame veelgi järelvalvet ja neljapäeval korraldame taas põhjaliku reidi Põhja Tallinnas.»

«Kui Nikolai Ossipenko firma ei saa jäätmete veoga Tallinnas nõuete kohaselt hakkama, peame lepingu Ekovir OÜ-ga lõpetama.»

Vedamata jäätmed tekkisid osalt ka elanike süül, eriti nende ühistute juures, kus vedajad lukustatud konteineritele ligi ei pääsenud. Üsna mitmel pool on korrusmajade juurde kuhjunud äravisatud diivanid, külmutuskapid, televiisorid või ehituspraht, mis liigitu mingil moel olmeprügiks, vaid suuremõõdulise prügi äraveoks tuleb korteriühistutel tellida eraldi äravedu.

Samas on ka neid majaomanikke ja ühistuid, kes on jätnud, vaatamata korduvatele meeldetuletustele prügilepingu sõlmimata. Majaomanikud või korteriühistud, kes veel ei ole sõlminud Põhja-Tallinnas Tallinna Keskkonnaametiga uut prügilepingut mahutite tühjendamiseks või suurjäätmete äraveoks, neil palutakse seda teha seda www.prugi.ee või info@prugi.ee kaudu.

Tagasi üles