Eesti elanike kodud on aastatega suurenenud

FOTO: SCANPIX

2011. aasta rahva ja eluruumide loendusel loendati Eestis kokku 657 791 eluruumi, võrreldes eelmise loendusega on suurenenud nii eluruumi keskmine pind kui ka tubade arv elaniku kohta, teatas statistikaamet.

Asustatud tavaeluruumi keskmine pind elaniku kohta oli 30,5 m2, eelmisel loendusel 24 m2. Kõigis Eesti maakondades on võrreldes eelmise loendusega keskmine pind elaniku kohta suurenenud.

Asustatud tavaeluruumis oli keskmiselt 1,24 tuba elaniku kohta, 2000. aasta loendusel 1,06.

Korterelamutes on enim 40–49 ruutmeetri suuruseid kahetoalisi ning 60–79 ruutmeetri suuruseid kolmetoalisi kortereid. Ühepereelamutes ja muudes väikeelamutes elatakse peamiselt nelja või enama toaga vähemalt 100-ruutmeetrises eluruumis. 

Elatakse ka mitteeluruumides

Loendatud elamiseks kasutatavast ruumist oli 98,8 protsenti ehk 649 746 tavaeluruumid nagu korter, eramu, ridaelamu- ja paarismajaboks. 1,1 protsenti ruumidest oli püsielanikega ühiselamutoad või muud majutusruumid. 

0,2 protsenti olid aga elamiseks kasutatavad mitteeluruumid. «Peame silmas kõiksugu ruume, mis ei ole algselt kavandatud aastaringseks elamiseks ning mis ei ole tavapärases mõistes eluruum, kuid kus loenduse ajal siiski elas mõni elanik, sest tal puudus muu püsielukoht. Nendeks on näiteks kontorid, suvilad, saunad, vagunelamud, garaažid, keldrid,» täpsustas statistikaameti analüütik Anu Tõnurist.

Võrreldes 2000. aastal toimunud rahvaloendusega on tavaeluruumide arv Eestis kasvanud 32 347 eluruumi ehk 5,2 protsendi võrra.

Tavaeluruumidest on asustatud 544 967 (83,9 protsenti) ning püsielaniketa 93 442. 2000. aasta loenduse ajal oli selliseid ruume rohkem - 87,1 protsenti tavaeluruumidest.

Hooneid, kus asuvad tavaeluruumid, oli 2011. aasta loenduse andmetel 215 620, neist korterelamuid 23 616, ühepereelamuid 178 069, muid väikeelamuid (ridaelamud, paariselamud) 13 146 ja korteritega mitteelamuid 789.

Tavaeluruumidest 68,8 protsenti asub korterelamutes, 31 protsenti väikeelamutes ja 0,2 protsenti korteritega mitteelamutes.

Eesti elanikele kuulub 93,4 protsenti tavaeluruumidest, välisriigi elanikele 2,3 ning riigile ja kohalikule omavalitsusele 1,8 protsenti.

Tagasi üles