23 ühendust võitleb ühtsete peretoetuste nimel

FOTO: Corbis/Scanpix

23 lastega seotud ühendust saatis valitsusele pöördumise, mis nõuab universaalse lapsetoetuse ja tasuta koolilõuna säilimist.


«Leiame, et universaalne lapsetoetus peab säilima, kuna see aitab perel toime tulla ka majanduslikult keerulises olukorras ning toetab töötamist ja sündimust,» seisab ühispöördumises.

«Kõik lapsed on võrdväärsed ja neil on õigus võrdsele kohtlemisele. Seega arvame, et igal lapsel on õigus riigipoolsele toetusele ning erilist tähelepanu tuleb pöörata erivajadustega ja vaesusriskis lastele.»

Allakirjutanute väitel ei saa heaks kiita seda, et majandusliku surve olukorras on arutelu all riigieelarve kärped ka peretoetuste arvelt.

«Universaalne peretoetuste süsteem toetab põhimõtet, et iga laps on väärtuslik, vähendab ebavõrdsust ning hoiab ära laste sildistamise,» seisab pöördumises.

«Oma olemuselt on universaalne peretoetuste süsteem ennetav ning tõhusaim viis vaesuse vähendamiseks, suurendades lastevanemate motivatsiooni töötada ja aidates seeläbi pikemas perspektiivis vähendada ka töötust.»

Ühendused meenutavad, et otsesed kulud eelmainitud toetusele on küll suuremad, kuid kulud administreerimisele palju väiksemad.

«Igakuine lapsetoetus toetab last terve lapseea vältel ning aitab vanemal lapsega seonduvaid kulusid planeerida pikemas perspektiivis.»

Pöördumise autorid leiavad ka, et tasuta tervislik koolilõuna on vanemaid toetava meetmena vajalik ning laste tervise seisukohalt ülioluline.

«Põhiharidus on Eestis kohustuslik ja tasuta. Paljudel vanematel ei ole võimalik lastele anda taskuraha toidu ostmiseks. Koolitoit on nendele lastele ainus soe toidukord päevas,» seisab pöördumises.

«Koolitoit aitab kaasa tervislike toitumisharjumuste kujundamisele ning on hea võimalus kaitsta lapsi rämpstoidu eest. Eesti riik on paljudele arenenud riikidele eeskujuks tervisliku ja kõigile lastele suunatud koolitoidu finantseerimisega.»

Pöördumisega ühinenud organisatsioonid on valmis osalema edasistes eelarvega seotud aruteludes, mis puudutavad lapsi ja lastega peresid.

Pöördumisega on ühinenud: lastekaitse liit, kaheksa lastekaitseühingut, UNICEF Eesti, kasuperede liit, lastevanemate liit, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon, Pereweb.ee/MTÜ Pere Heaks, SA Väärtustades Elu, Ühendus Eesti Elujõud, Inimõiguste Instituut, Perekasvatuse Instituut, MTÜ Meiepere lapsehoid, MTÜ Tegudeks, Eesti Lasterikaste Perede Liit, Tallinna Lastehaigla SA ja Eesti Lapsehoidjate Kutseliit.

Tagasi üles