Liit kutsub teatama hea valimistava vastu patustajatest

Kui oled märganud hea valimistava rikkumist, räägi see välja.

FOTO: Corbis / Scanpix

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (EMSL) kutsub teada andma näidetest, kus europarlamendi valimiskampaanias on mindud vastuollu hea valimistavaga.

Hea valimistava on EMSLi välja pakutud ning erakondadega läbi arutatud kokkulepe tegevustest, mida eelistatakse ja millest hoidutakse valimiskampaaniates.

Näiteks näeb lepe ette, et avalikke vahendeid ja nendega ülal peetavad meediakanaleid kasutatakse vaid kõigile erakondadele võrdselt kättesaadavail tingimusil. Samuti peaks antavad valimislubadused olema seotud valitava kogu otsustuspädevusega ning keskenduma enam plaanitavatele poliitikatele, mitte konkreetse isiku või grupi omadustele.

Hoiduma peaks valijate hirmutamisest ja äraostmisest ning mis tahes kuuluvuste alusel vastuseisude õhutamisest.

Hea tava kokkuleppele kirjutasid eelmisel nädalal alla Reformierakonna, roheliste, sotsiaaldemokraatide, Rahvaliidu ning Isamaa ja Res Publica Liidu peasekretärid. Ka Keskerakond on teatanud, et toetab tavasse kirja pandud põhimõtteid.

«Hea tava ei ole seadus, vaid vabatahtlik kokkulepe, et valimiskampaaniad oleksid sisukamad ning võimaldaksid valijal teha kaalutletud otsust ja seeläbi tugevdada demokraatiat,» ütles EMSLi nõukogu liige Allar Jõks. «Hea tava mitme punkti järgimine või mittejärgimine ei ole alati üheselt mõõdetav, vaid hinnanguline. Mis on aktsepteeritav ja mis mitte peabki paika saama avaliku diskussiooniga.»

Näidetest hea valimistava rikkumise kohta võivad teada anda kõik soovijad, lisades esitaja nime, näite kirjelduse ja põhjenduse, millise hea tava punktiga see vastuollu läheb ja millist halba mõju avaldab. Näited palutakse saata e-posti aadressil info@ngo.ee.

EMSL hakkab laekunud näiteid koondama oma kodulehele, kus palub kommentaari hea tava rikkumises süüdistatud erakonnalt ja kommenteerib näidet ka ise. Samuti on kommenteerimise võimalus teistel soovijatel.

Tagasi üles