Sotsid: mida arvate ELi ühisest rändepoliitikast?

Ivari Padar

FOTO: Toomas Huik

Postimees.ee's käib Euroopa Parlamenti kandideerijate vaadete tutvustamine. Täna küsisime kandidaatidelt: millised on teie seisukohad Euroopa ühise immigratsioonipoliitika suhtes? Vastavad sotside kandidaadid.


Ivari Padar:

Kindlasti tuleb võidelda illegaalse migratsiooni ja inimkaubandusega. Efektiivse ja toimiva migratsioonipoliitika väljatöötamine on hädavajalik.

Katrin Saks: Kui meil on ühised piirid, siis oleks loogiline ka see, et käitumine sisserändajate suhtes oleks sarnane. Samuti hõlbustaks see võitlust illegaalsete immigrantidega, mis on muutumas järjest suuremaks probleemiks. Meie ülesanne on tunnistada olukorra tõsidust ning mõista solidaarsuse vajadust ja kohustuste (mitte inimeste!) jagamist. Muide, Lissaboni lepingu jõustudes jõuavad rände ja varjupaiga küsimused Euroopa Parlamendi pädevusse.

Sven Mikser: Liidu liikmete vaheline solidaarsus on oluline. On selge, et immigratsioonisurve on suurem Vahemere-äärsetele liikmesmaadele. Samas oleme skeptilised immigrantide jagamise suhtes liikmesmaade vahel kvootide alusel. Eesti puhul tuleks arvesse võtta, et meie absorbeerimisvõimele on seni suureks väljakutseks Nõukogude okupatsiooni ajal sisse rännanute integreerimine.

Kadi Pärnits: Pigem tuleks olla solidaarsed ja toetada nende riikide olukorda, kust immigrandid valdavalt Euroopasse tulevad. Oluliseks pean võitlust illegaalse tööjõuga, kuna see halvendab töötingimusi.

Hannes Rumm: Kuna immigratsioon on järjest rohkem riikideülene mure, siis on siin parimaks ravimiks senisest suurem koostöö ning tugevamad üle-euroopalised poliitikad.

Jüri Tamm: Mina ei toeta Euroopa ühist migratsioonipoliitikat kvootide võrdse jaotamise mõistest lähtuvalt. Siin on vaja tööd teha ka PES siseselt. Kindlasti leidub terviklahendustes ka positiivseid külgi.

Mark Soosaar: Hea asi. Aga sellega peab kaasas käima ühine arusaamine, et koos tööjõuga liigub ka keel ja kultuur. Peame olema valmis selleks, et riigist-riiki liikuv tööjõud saaks säilitada oma rahvusliku identiteedi. Vastasel juhul lahvatavad etnilised konfliktid. Autod on juba põlenud Pariisis...

Tagasi üles
Back