IRL: mida arvate eurost?

Tunne Kelam.

FOTO: Mihkel Maripuu.

Postimees.ee's käib Euroopa Parlamenti kandideerijate vaadete tutvustamine. Täna küsisime kandidaatidelt: mida arvate eurost ja sellega liitumise kriteeriumitest? Mida teha siis, kui mõni eurotsooni riik peaks pankroti äärele sattuma? Vastavad Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) kandidaadid.


Tunne Kelam:

Ühtse vääringu kasutuselevõtmine on osutunud edukaks ning ELi


majanduslikult stabiliseerivaks. Just majanduslanguse ajal on ühtse europiirkonna tugevust ja vajalikkust eriti ilmekalt tunda. Et europiirkonnal oleks usaldusväärsus ja stabiliseeriv mõju, just selleks on vaja esmalt kriteeriumide usaldusväärsust ja stabiilsust. Need ei saa alluda konjunktuurile ega poliitilistele tehingutele. Kui jäädakse kehtivate ja kõigi jaoks üheselt rakendatavate reeglite juurde, pole karta, et ükski europiirkonna riik satuks pankroti


äärele. Eesti puhul tuleb silmas pidada, et paariaastane pingutamine euro kriteeriumide täitmiseks (eelarve tasakaalu nimel tehtavad kärped) kahandab kodanike heaolu märksa vähem kui euro kümnekonnaks aastaks edasinihkumine. Viimasest kaotaks rängalt ka Eesti


suutlikkuse maine.

Marko Mihkelson: Ükski multilateraalne süsteem, ka rahasüsteem ei toimi ilma kindlate
reegliteta. Seepärast on kriteeriumid vajalikud ka euro kontekstis. Loodetavasti õnnestub Eestil lähemas tulevikus need kriteeriumid ka täita.

Andres Herkel: Praegu pole Eesti asi tegeleda mitte kriteeriumitega, vaid nende täitmisega. Teise küsimuse üle ma ei fantaseeriks, sest palju kergemini jõuavad pankroti äärele need riigid, kus eurot ei ole.

Liisa Pakosta: Euro on majanduskriisis ennast õigustanud, ilmselt on selle taga ka needsamad kriteeriumid. Fakt on see, et eurotsooni riigil on pankrot vähemtõenäoline kui mitte-eurotsooni omal. Euroopa on sajandite jooksul üle elanud palju hullemaid katastroofe ja majanduskriise, katke, tragöödiaid - ja ikka lõpuks edasi läinud. Põhiline oht on täna
see, et heal ajal on jäetud vajalikud valusad reformid tegemata. Neid tuleb teha nüüd, mis veel topeltvalus. Pankroti äärel olevates riikides tuleb tööd teha ja lõpetada kulutamine. Vahendeid on ikka nii palju nagu neid on, pankrotini viib riigi kas ebarealistlikult antud lubadused või valed, liiga uljad otsused - järelikult tuleb hakata neid lubadusi korrigeerima ja vead ära parandada.

Anna-Greta Tsahkna: Euro on tõestanud ennast stabiilse ning usaldusväärse valuutana. Euro kasutuselevõtt on paraku selline hindamisprotsess, kus hinnatakse ainult uusi tulijaid. Pean olemasolevaid kriteeriumid põhjendatuks. Samas võiksid mõned vanemad ELi liikmed tõsiselt tegeleda oma välisvõla vähendamisega.

Tagasi üles