Tasemetööd muutuvad Tallinna koolidele tasuliseks

FOTO: Mihkel Maripuu

Tallinna koolid said tänavu üllatuslikult teada, et peavad riiklike tasemetööde eest oma eelarvest maksma hakkama, iga õpilase töö eest 15 senti.

Siiani oli Tallinna kõigil koolidel riiklike tasemetööde tegemine kohustuslik, seetõttu maksti kõigi koolide testide eest ka linna eelarvest. Sellest aastast see enam nii pole.

Prantsuse lütseumi direktor Lauri Leesi pidas kummaliseks, et tasemetööde raha küsitakse koolidelt. «15 senti tasemetöö eest lapse kohta teeb meil kokku umbes 78 eurot.  Nüüd ma pean mõtlema, mida selle raha eest oma koolis vähem teen – kas näiteks kehalist kasvatust teeme ühe päeva hanges või kärbime tööõpetuse pealt ja teeme ühe taburetijala vähem või koome ühe kinda vähem. Mis on siis ministeeriumi hinnangul see, mida mina, kooli majandades, vähem tegema peaks selle arvelt?» ei mõistnud Leesi.

«Nüüd peab kool need testid välja ostma. Ja kui meie kool osutub väljavalituks, siis ostab ministeerium meilt need testid tagasi. See käib mulle närvidele, et iga osakond mingeid oma reegleid toodab,» ütles ta Postimehele. «Riik ise koostab ja tahab läbi viia teste, aga nüüd peab kool need välja ostma,» imestas ta.  

Tasemetöid korraldav sihtasutus Innove teatas Postimehele, et valimikoolidele on tasemetööde läbiviimine olnud alati tasuta ning see kord ei ole muutunud. «Samuti ei ole muutunud võimalus, et koolid, mis ei kuulu tasemetöö valimisse, aga soovivad tasemetöid siiski läbi viia, saavad tellida tasemetööd Innovest (varem Eksamikeskusest),» ütles Innove kommunikatsioonijuht Eeva Sirel. Sel puhul on alati olnud kaks võimalust: kui tasemetööd trükib kooli jaoks välja Innove ja saadab need töö toimumise päevaks kooli, tuleb ühe töö hinnaks 15 eurosenti. Kui aga kool otsustab  tasemetöö toimumise päeval lihtsalt Innove serverist alla laadida ja ise trükkida-paljundada, ei pea nad sihtasutusele midagi maksma.

«Ainus sel aastal toimunud muudatus puudutab Tallinna linna. Siiani kohustas Tallinn linnakoole igal aastal tasemetöid läbi viima, tellis selleks Eksamikeskusest tasemetööd ning tasus nende eest oma eelarvest,» selgitas Sirel. «Meie andmetel sellest aastast linnal tasemetööde tellimiseks ressurssi ei ole ning seetõttu peavad koolid ise otsustama, mismoodi nad soovi korral tasemetööde läbiviimist korraldavad.»

Tallinna haridusameti hariduskorralduse teenistuse direktor Meelis Kond kinnitas, et sellest aastast linn kõiki koole tasemetöid tegema enam ei kohusta.  «Tallinn on varasematel aastatel omal initsiatiivil tellinud tööd kõikidele koolidele. Eesmärgiks on olnud koolidele enesehindamise võimaluse andmine,» lausus ta. Sellest aastast alates haridusamet seda enam ei tee.

«Kuna tasemetööde korraldamine ei ole linna ülesanne ning tööd on avaldatud ka elektroonselt, siis soovitame koolidel, kes soovivad väljaspool valimit tasemetööd korraldada, kasutada seda võimalust,» põhjendas Kond.

Sel aastal korraldatakse riiklikud tasemetööd kolmandas ja kuuendas klassis eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles ning matemaatikas, 6. klassis veel lisaks ka A-võõrkeelena kaska, vene või prantsuse keeles. 

Tagasi üles