Libertas Eesti: millise hinnangu annate struktuurifondidele?

Jüri Estam.

FOTO: Peeter Sirge / Postimees

Postimees.ee's käib Euroopa Parlamenti kandideerijate vaadete tutvustamine. Täna küsisime kandidaatidelt: kuidas hindate ELi struktuurifondide raha kasutamise prioriteete ja fondide senist tööd? Vastab Libertas Eesti esinumber.


Jüri Estam:

Oleme sageli olnud algajad selle koha pealt. Meil on endiselt palju õppida. Tundub traagilisena, et oleme viinud end kohe väga Euroopa alluvusse, samal ajal kui me ei paista olevat piisavalt pädevad, et korjata üles seda raha, mis piltlikult öeldes kõnniteel vedeleb. Siin on vaja kahte suunda: üks on Euroopa filosoofia tagasiviimine suunas, kus toimub riikidevaheline ja mitte riikideülene koostöö. Teine on paremini, st. lausa projektipõhiselt struktureerida seda, kuidas me nende fondide rahasid küsime, ning milleks me neid kasutame. Eesti inimesed linnades ja maal ei ole ilmselt kuigi vahetult kogenud, kuidas ELiga ühinemine oleks nende elu materiaalses tähenduses parandanud. Tegelikult oleme saanud toetusi paljudes valdkondades, kuigi mitte alati asjade jaoks, mida oleksime ise esmaseks seadnud. Hüppelist heaolu tõusu pole aga päris kindlasti keegi märganud tänu Euroopa Liidule, kui mõned tippfunktsionäärid ja Eesti «koorekihi» liikmed välja arvata.

Tagasi üles