Libertas Eesti: milleks meile Euroopa Liit?

Jüri Estam.

FOTO: Peeter Sirge / Postimees

Postimees.ee's käib Euroopa Parlamenti kandideerijate vaadete tutvustamine. Täna küsisime kandidaatidelt: üheks europarlamendi liikme ülesandeks on Euroopa Liitu kodumaal esindada. Kuidas vastate lihtsa inimese küsimusele: mis meil sellest Euroopa Liidust üldse kasu on? Vastab Libertas Eesti esinumber.


Jüri Estam:

Maailm, Euroopa ja Eesti kogevad praegu dramaatilisi muutusi. Elame ajastul, mis on lausa liigestest lahti. Minna Brüsselisse ja käituda nagu elaksime n.-ö. normaalsetel aegadel, oleks vale. Mina kui Libertas Eesti erakonna liige, suhtun meie ümber muutunud ja muutuvasse olukorda kui dramaatilisse väljakutsesse. Euroopa vajab otsustavat käitumist ja häid juhte. See kehtib eriti tööhõive, aga ka paljude teiste probleemide suhtes.


Olukorras, mis on majanduslikus tähenduses sisuliselt erakorraline olukord, ei saa võtta kohta Brüsselis sisse ja käituda vanaviisi, nii nagu teeb enamus praegustest saadikutest, ilmselt vanast intertsist. Abiplaan on see, mida Eesti ja paljud teised Euroopa osad praegu vajavad. Kas Euroopa Liit, milles paljud nägid valget laeva, osutub Eestile kasulikuks ka rasketel aegadel, see sõltub valmidusest vaadata tõele näkku ja tegutseda. Eestit ennast ei aita, ei päästa lõputud eelarvekärped ega lootmine eurole. Eestit aitab see, kui tema poliitikud haaravad initsiatiivi ja asuvad paljude erinevate meetmetega proaktiivse plaani alusel meid mülkast välja vedama, selle asemel et pidada ridamisi reaktiivseid «kaitselahinguid» korduvate eelarvekärbete näol. Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide praegust käitumist ei saa kuidagiviisi juhtimiseks nimetada. Analoogiliselt mõeldes: ELi parlamenti tööle lähetatud europarlamendi liikmed on kohustatud tegema lobitööd selleks, et Euroopa käituks solidaarselt kriisiajal. Et seista Eesti ja Eesti elanike huvide eest. ELi üks peamistest mõtetest, kujundlikult öeldes, on olla vastastikune abistamise pakt, eriti veel rasketel aegadel. Nüüd on aeg tuumikriike mõjutada selleks, et stimuleerida perifeerial asuvate maade majandusi, seda ühistes huvides. EL mõelgu globaalselt, kuid tema mõju olgu tuntav kohalikul tasandil. Pikaajalises plaanis taotlen ELi vahendite abil - koostoimes meie endi pingutustega - selle saavutamist, et Eesti töötajaskond muutuks kvalifikatsiioonide poolest praegusest silmnähtavamalt rakenduskõlblikumaks. Ideaalses tulevikustsenaariumis oleks Eestis sadu tuhandeid hästitasuvaid töökohti, kus inimesed leiaksid rakendamist huvitaval ja loomingulisel viisil.


Tagasi üles