Eurovalimiste päeval saab ühistranspordis tasuta sõita

Munitsipaalpolitseinik pileteid kontrollimas.

FOTO: Mihkel Maripuu.

Tallinna linnavalitsus kinnitas volikogu otsuse eelnõu, mille kohaselt võivad kõik inimesed 7. juunil, Euroopa Parlamendi valimiste päeval Tallinna ühissõidukites tasuta sõita.


Volikogu otsuse kohaselt tagatakse tasuta sõidu õigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordis kõigile sõitjatele, mis võimaldab ka vähekindlustatud inimestele ligipääsu valimisjaoskondadele.

«Majandussituatsioon on viimasel aastal oluliselt halvenenud ning ebakindlus tuleviku suhtes kasvab. Tööturul on toimunud märkimisväärsed muutused - langenud on tööhõive, laialdasemalt kasutatakse osalist tööaega ning palgad on alanenud. Et tagada ka vähekindlustatud inimestele ligipääs valimisjaoskondadele võimaldatakse käesoleva otsusega kõikidele sõitjatele tasuta sõidu õigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordis 7. juunil 2009,» seisab eelnõu seletuskirjas.

Tasuta sõidu võimaldamine kõigile inimestele 7. juunil vähendab ühistranspordist saadavat piletitulu ligikaudu 260 000 krooni võrra. Ostetud sõidukaartide kehtivust valimiste päeva võrra ei pikendata.

Tagasi üles