Ametnikud saavad ligipääsu tervise infosüsteemile

FOTO: SCANPIX

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusele seadusmuudatuse, mis annab tervise infosüsteemis olevatele andmetele juurdepääsu ka sotsiaalministeeriumi ametnikele ja Tervise Arengu Instituudi (TAI) spetsialistidele statistika tegemiseks.

Eelnõu eesmärk on teha senisest paremini tervisepoliitika juhtimiseks ja rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks vajalikke ülevaateid, analüüse ja tervisestatistikat, seisab seletuskirjas.

Muudatusega saavad andmetele ligipääsu sotsiaalministeeriumi terviseinfo ja analüüsi osakonna ametnikud ning TAI tervisestatistika osakonna tervisestatistikat tegevad töötajad, et kasutada infot tervisevaldkonna ülevaadete, analüüside ja tervisestatistika tegemiseks.

Ametnikud saavad ligipääsu patsiendi isikuandmetele kodeeritud kujul; tervishoiuteenuse osutaja, statsionaarse ja päevaravi; ambulatoorse tervishoiuteenuse; diagnooside; patsiendi terviseseisundit kirjeldavate näitajate; ravimite  ning tehtud operatsioonide, analüüside, uuringute ja protseduuride andmetele.

Isikuandmete all peetakse silmas andmeid, milles ei ole isikute nimesid ja isikukoode, kuid igal patsiendil on andmestikus olemas unikaalne identifikaator, mille alusel saab ühte isikut teistest eristada.

Selleks, et parandada tervisestatistika kvaliteeti ja kiirust ning suurendada paindlikkust, võetakse kasutusele TIS-i saadetud dokumentide andmed ning nende kasutamiseks luuakse eraldi tervishoiustatistika moodul.

Praegu kogutakse statistikat koondatud kujul, mis ei võimalda teha väljavõtteid üksikute diagnooside, kirurgiliste protseduuride, vanuse jms kohta, mis täidaksid erinevate andmekasutajate vajadusi. Samas on aasta-aastalt suurenenud andmekasutajate soovid saada detailsemat statistikat, eriti haiguste levimuse kohta, mille esitamine ei ole praegu kogutavate andmete põhjal võimalik.

Praegu on tervisestatistika kogumine ka väga aeganõudev ning kogutud andmed pole paindlikud, mistõttu ei ole täiendavate tunnuste (vanus, sugu, haridustase jne) lisamine peale andmete kogumist enam võimalik.

Samuti ei saa praegu Eesti Eurostatile, WHO-le ning OECD-le esitada piisavalt detailseid andmeid haigla- ja päevaravi haigusjuhtumite ning kirurgiliste operatsioonide kohta. Andmeid kogutakse vaid diagnooside, operatsioonide või vanuserühmade lõikes ning üksik diagnoosi, operatsiooni või vanuse eristamine pole hiljem enam võimalik. Samuti ei saa Eesti jätkuvalt esitada ravikvaliteedi näitajate andmeid, kuna koondatud andmete põhjal ei ole võimalik siduda eri raviepisoodide teavet ja esitada nende alusel statistikat, seisab seletuskirjas.

Selleks, et statistikat varasemast kiiremini teha, andmeesitajate (tervishoiuteenuse osutajate ja haigekassa) koormust suurendamata, ongi ainus võimalus koguda tervisestatistikat tervishoiutöötajapoolse ühekordse registreerimisena üksikjuhtude tasemel.

Muudatusega peaks tõusma ka analüüside sisuline kvaliteet, sest siis saab ühte patsienti unikaalse identifikaatori abil eristada teisest ning kaob oht, et ühe isiku andmed arvestatakse statistikas mitu korda (nt esmashaigestumuse ja haiguste levimuse statistikas).

Tagasi üles