Kohus jättis Tähismaa soovitud miljoniteta
Lisatud Reporter.ee video!

Irja ja Inno Tähismaa.

FOTO: TEET SUUR/VIRUMAA TEATAJA

Harju maakohus otsustas täna jätta läbi vaatamata endise majandusajakirjaniku, nüüdse tuntud blogipidaja Inno Tähismaa hagi Õhtulehe ja Postimehe vastu.

Tähismaa soovis varalise ja mittevaralise kahju hüvitamist, au teotamise lõpetamist, andmete ümberlükkamist ja au teotavate kommentaaride eemaldamist, teatas harju maakohtu pressiesindaja Kristina Ots Postimees.ee'le.

AS SL Õhtulehe ja AS Postimehe menetluskulud jäid otsusega Inno Tähismaa kanda.

Tähismaa ega tema esindaja kohtuistungile ei ilmunud.

Hageja esindaja Irja Tähismaa teatas kohtule e-kirjaga üle-eile, et viibib välisriigis seoses töökohustustega, tõendeid viimase kohta esitatud ei ole.

Kostjad palusid jätta hagi läbi vaatamata, kuna vastaspool ei põhistanud, et tal oleks olnud kohtuistungile mitteilmumiseks mõjuv põhjus.

Määruse peale osas, millega jäeti hagi läbi vaatamata, ei saa esitada määruskaebust. Hagejal on õigus esitada avaldust menetluse taastamiseks 14 päeva jooksul alates hagi läbi vaatamata jätmise määruse kättetoimetamisest, kui ta põhistab kohtule, et tal oli istungile ilmumata jätmiseks mõjuv põhjus ja et ta ei saanud sellest õigeaegselt kohtule teatada.

2006. aasta novembris Postimehe ja SL Õhtulehe kohtusse kaevanud Inno Tähismaa nõudis nõuab mõlemalt ajalehelt kahjutasuks miljonit krooni, sest väljaanded olid tema hinnangul teda põhjendamatult solvanud ja talle kannatusi põhjustanud.

Lisaks miljonile kroonile pidanuks mõlemad ajalehed Tähismaa hagiavalduse kohaselt avaldama ametliku vabanduse ja eemaldama veebiväljaannetest kõik hinnangulised kommentaarid.

Tähismaa loetles hagiavalduses seitse artiklit (kuus neist avaldas SL Õhtuleht), mis tema hinnangul tema au haavasid.

Näiteks oli Tähismaa hinnangul ebasobiv SL Õhtulehes ilmunud lugu «Heimar Lenk: Inno Tähismaa hakaku lihtsalt gigoloks», kus esinevad väljendid nagu «sedamoodi hulludega», «peaks mungakloostrisse uurima minema», «võiks pöörduda Tallinna Paldiski maantee kliiniku arstide poole». Tähismaale polnud artiklis sõna antud.

Samuti ilmus SL Õhtulehes lugu «Totaalne muutumine ehk kuidas tippajakirjanik Inno Tähismaast üleöö enesepilastajast seksihull sai», kus on kasutatud fraase nagu «enesepilastajast seksihull», «häbitu seksiguru», «hampelmann».

Postimehe artiklitest tõstis Tähismaa esile 29. aprillil ilmunud loo «Punane püha», kus oli väljend «seksihull Inno Tähismaa». Selleski artiklis polnud Tähismaale sõna antud.

Tähismaa hindas toona, et talle tekitati lugudega miljoneid kroone kahju ning just nende lugude tõttu ei pidanud ta toona võimalikuks jätkata õpinguid Tartu Ülikooli magistriõppes.

Samal teemal! Inno Tähismaa nõuab ajalehtedelt valurahaks miljoneid
Tagasi üles