Kaitseväe juhataja: peame kasutama kogu Eesti tarkust ja innovatiivsust

Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras sõlmis täna koostöökokkulepped Talinna Tehnikaülikooli prorektori Erkki Truve, tehnikakõrgkooli rektori Enno Lendi ning Kehta majandus- ja tehnoloogiakooli direktori Eero Kalbergiga.

«Kaitseväel on kohustus kasutada riigikatseks eraldatud 2 protsenti SKTst targalt ja otstarbekohaselt, saame seda teha vaid kogu Eesti innovaatilisust ja teadmisi kaasates,» ütles kindralmajor Terras.

Kaitseväe peastaabi logistikaosakonna ülema kolonelleitnant Tarmo Ränisoo sõnul näeb riigikaitse kümne aasta arengukava näeb ette uute relvasüsteemide ostu ja nende teenindamist ning uue toetusväejuhatuse loomist, seetõttu on nii tehnika kui logistikavaldkonna arendamine senisest enam vajalik.

«Kaitsevägi on ühiskondlik institutsioon, mis oma suuruse, eri valdkondade ja tehnilise baasiga on teadustööks huvitav,» ütles Tallinna Tehnikaülikooli prorektor Erkki Truve lisades, et avalik-õiguslikul ülikoolil on kohustus lisaks õpetamisele teenida ka ühiskonda ning sõlmitud koostöölepped annavad selleks võimaluse.

Koostöölepete eesmärgiks on suurendada tehnilise ettevalmistusega kaitseväelaste juurdekasvu, võimaldada üliõpilastel läbida õppepraktikat kaitseväe väeosades ning soodustada tehnikataustaga noorte ajateenistuse läbimist logistikaüksustes.

Kõrgkoolide ja kutseõppeasutusega samaaegselt lepingut sõlmides loodab kaitsevägi saada teenistusse nii akadeemiliste kui praktiliste oskustega tehnikaspetsialiste. Praegu teenib kaitseväes üle 260 Tallinna Tehnikaülikooli ja Tehnikakõrgkooli taustaga ohvitseri ja allohvitseri. Kehtna majandus- ja tehnoloogiakool on Eesti ainuke õppeasutus, mis on spetsialiseerunud rasketehnika remondi ja hoolduse õpetamisele ning teeb lisaks kaitseväele koostööd politsei- ja piirivalveameti kui Kaitseliiduga.

Alates 2010. aastast on Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes võimalik kõrgharidusega inimestel omandada aastasel kursusel nooremohvitseri ettevalmistus ning teha kaitseväes karjääri samadel alustel sõjakooli lõpetanud ohvitseridega.

Täna sõlmitud kokkulepped võimaldavad ka senisest enam süvendada kaitseväe ja õppeasutuste teadusalast koostööd. Kaitseväe ja tehnikaülikooli teadlaste osalusel töötati möödunud kümnendi keskpaiku välja isevalmistatud lõhkekehade vastane seade Iris, mis on olnud aktiivselt kasutuses välisoperatsioonidel. Praegu on kaitseväe ja tehnikaülikooli koostöös kergsoomuspaneelide projekt.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles