Jälitustoiminguteks nuhkvara kasutamine muudetakse hõlpsamaks

E-poest ostmine peaks muutuma turvalisemaks.

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Kui praegu peab inimese arvutisse jälitustoimingute tarbeks nuhkvara sisestamiseks saama kohtult muu hulgas kuriteo matkimise loa, siis karistusseadustiku muudatus teeb jälitajate elu kergemaks.

Karistusseadustik näeb ette, et arvutiviiruse levitamise eest karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

Justiitsministeeriumi poolt kolmapäeval kooskõlastusele saadetud eelnõu seletuskirjas märgitakse, et jälitustoimingute läbiviimisel on esinenud vajadus kasutada jälitustoimingu subjekti arvutist informatsiooni kogumiseks tarkvara ehk nuhkvara, mida levitatakse arvutisse ja mis hakkab automaatselt infot salvestama ja edastama.

Nuhkvara levitamine on aga kehtiva sõnastuse kohaselt kuritegu.

Kuivõrd Eestis on igasuguse nuhkvara levitamine kuritegu, tõusetub küsimus, kas jälitustoimingu käigus jälitusasutuse poolt sellise viisi rakendamine on seaduslik ning korrektne õiguslik lähenemine, leitakse seletuskirjas.

Kriminaalmenetluse raames jälitustoimingute läbiviimiseks annab seadus võimaluse nuhkvara seaduslikult kasutada vaid läbi mitmete kohtulubade taotlemise. Et levitada arvutisüsteemi nuhkvara tuleb taotleda järgmised jälitustoimingu läbiviimise load: kuriteo matkimise luba, arvutisüsteemi varjatud sisenemise luba ja luba teabe salajaseks pealtkuulamiseks ja -vaatamiseks.

Seetõttu täiendatakse regulatsiooni selliselt, et kuriteona karistatav oleks üksnes nuhk- ja tarkvara ning arvutiviiruse ebaseaduslik levitamine.

Uus sõnastus on selline: arvutiviiruse ebaseadusliku levitamise eest karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

Sellisel juhul ei ole vaja jälitustoiminguks taotleda kuriteo matkimise luba, kuna kohtu luba arvutisüsteemi sisenemiseks oleks olemas ja sellise tarkvara kasutamine jälitustoimingu vahendina oleks seaduslik, kirjutatakse eelnõu seletuskirjas.

Eelnõu on plaanis valitsusele esitada 2013. aasta sügisel. Plaani järgi on jõustamise tähtaeg 2015. aasta 1. jaanuar.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles