Eelnõu: näo varjamine ei saa olla kuriteo raskendav asjaolu

Pätt. Pilt on illustratiivne.

FOTO: Aivar Aotäht / Sakala

Värske seaduseelnõu järgi pole kuritegu toime pannes oma näo varjamine raskendav asjaolu.

Mitmed karistusseadustiku eriosa koosseisud näevad ette raskendava asjaoluna kuriteo toimepanemise näo varjamisega näokatte või maskiga või muul viisil, mis takistas isiku tuvastamist.

Näiteks on kehtiva karistusseadustiku järgi võimalik röövimise eest karistada kahe- kuni kümneaastase vangistusega, aga kui see pannakse toime näo varjamisega näokatte või maskiga või muul viisil, mis takistas isiku tuvastamist, on karistuseks kolm kuni viisteist aastat vangistust.

Justiitsministeeriumi poolt kolmapäeval kooskõlastusele saadetud seaduseelnõu seletuskirjas leitakse, et selline raskendav asjaolu ei ole kooskõlas põhiseaduses sisalduva enese mittesüüstamise privileegiga.

Isikut ei saa karmimalt karistada selle eest, et ta ei tee õiguskaitseorganil kergemaks enda isiku tuvastamist ja seega tabamist, kirjutavad eelnõu autorid. Seetõttu näebki eelnõu ette vastava sätte kehtetuks tunnistamise.

Eelnõu on plaanis valitsusele esitada 2013. aasta sügisel. Plaani järgi on jõustamise tähtaeg 2015. aasta 1. jaanuar.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles