Fotod: Väike-Pakril harjutatakse rannikureostuse tõrjumist

Kaks päeva kestva päästjate õppuse legendi järgi satub viis tonni rasket laevakütust Väike-Pakri saare randa ning kaldaala reostub ligikaudu 700 meetri ulatuses. Kuna suured reostustõrje laevad madala vee tõttu ranniku lähedale ei pääse, on päästjate ülesanne reostus rannikualal poomidega piirata ning puhastada rannaala.

Eile, õppuse esimesel päeval, testiti reostustõrjevarustust ning reostunud rannaala piirati poomidega. Lisaks püstitati saarele baaslaager, et valmistuda pikemaajaliseks reostuskorjeks ja vabatahtlike kaasamiseks reostuskorjetöödele. Kogu päästevarustus toodi saarele pääste töölaevadega.

Täna toimuvad saare rannikult reostuse korjetööd spetsiaalsete töövahendite skimmeritega ja käsitöö vahenditega ning kokku kogutud reostus toimetatakse mandrile. Lisaks proovib keskkonnaamet praktikas läbi reostunud lindude kogumisekoha ehk linnuhaigla ühe osa toomist saarele. Mängitakse läbi ka olukord, et kõrge lainega pääseb reostus päästjate paigutatud kaldaäärsetest poomidest läbi ning piirivalve uus reostustõrjelaev Kindral Kurvits paigaldab reostuse piiramiseks merele poomid.

Õppusel harjutavad Pirita, Kopli ja Haapsalu päästekomandode päästjad ning kaasatud on kaks pääste töölaeva ning üks paat. Samuti on kaasatud vabatahtlikud päästjad reservpäästerühmast ning koostööd tehakse politsei ja piirivalve, keskkonnainspektsiooni, keskkonnaameti ning Paldiski Põhjasadamaga.

Vabariigi valitsuse kriisikomisjon hindab merereostust ja rannikureostust väga kõrge riskiga hädaolukordadeks. Viimati avastati merereostus selle aasta 7. augustil, kui Naissaare juures ankrus olnud tanker väheses ulatuses lekkis. Reostustõrje laev paigaldas tankeri ümber reostust piiravad poomid, leke peatati ning keskkonnaseirega tuvastati, et reostus rannikule ei jõudnud.

Suurem ohuolukord oli viimati möödunud aasta septembris, kui Aegna lähedal sõitis madalikule tanker Kyeema Spirit, millel ei olnud küll lasti, kuid laeva enda tarbeks oli paakides ligikaudu 2500 tonni kütust. Puksiirid tõmbasid Kyeema Spiriti madalikult lahti ning õnneks reostust ei tekkinud.

Tagasi üles