Õpilasliit tervitab õppekavade kärpimise ideed

FOTO: SCANPIX

Eesti Õpilasesinduste Liit toetab haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo plaani vaadata kriitiliselt üle õppekavad ning vähendada nende mahtu.

Liit teatas, et kuna kool peab andma õpilasele teadmised, mis tagaksid tema valmisoleku muutusteks ja arenguks ning annaksid julguse langetada otsuseid, on õppekavade kärpimine hea mõte.

«Üha suurenev hulk töökohti nõuab noore suutlikkust ebaoluline info vajalikust eraldada, probleemide lahendamise oskust ning üleüldist loovust ning leidlikkust, mida õppekavad – oma mahu tõttu – ning vananenud õpetamismeetodid hetkel arendada ei lase,» rääkis Eesti Õpilasesinduste Liidu esimees Britt Järvet. «Äärmiselt meeldiv on näha, et põhimõtted ja arusaamad, mida õpilasliit on juba aastaid haridusvaldkonnas propageerinud, leiavad toetust ka ministeeriumi tasandil.»

Õpilasliit leiab, et faktide päheõppimisel ja nende esitamisel põhinev kool ohustab noorte loovust, nende arengut ja eneseteostust ning usub, et õppekavade kärpimisega saaks luua hea pinnase edasistele olulistele uuendustele haridussüsteemis.

Haridus-ja teadusminister Jaak Aaviksoo avaldas 23. augustil arvamusloo «Kas Eesti kool on huvitav?», milles viitas vajadusele ainekavad põhjalikult üle vaadata ning neid oluliselt kärpida, kuna need on mahult liiga suured ja sisult elukaugeks jäänud. Aaviksoo rõhus, et süvendatud faktiteadmiste edasiandmise asemel tuleks noortele õpetada hoopis probleemide ja konfliktide lahendamist ning oskuslikku orienteerumist tänapäeva infotulvas.

Eesti Õpilasesinduste Liit on vabatahtlik ühendus, mis ühendab Eesti üld-, kutse- ja erihariduskoole ja esindab oma liikmete kaudu enam kui 90 000 õpilast.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles