Karistused lapse seksuaalse ärakasutamise eest karmistuvad
Ajakohastatud.

Иллюстративное фото

FOTO: SCANPIX

Valitsus kiitis neljapäevasel istungil heaks karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on tulemuslikumalt tõkestada laste vastu suunatud seksuaalkuritegude toimepanemist ja juurdepääsu lapspornole.

Eelnõuga muudetakse mitut seadust, et viia need vastavusse lapspornot ja laste seksuaalset kuritarvitamist puudutava Euroopa Liidu direktiiviga, mis tuleb üle võtta tänavu 18. detsembriks.

Näiteks muutub perekondliku sõltuvuse kui kuritegu raskendava asjaolu mõiste selliselt, et edaspidi võib see tähendada ka lihtsalt koos elamist ilma majanduslikku toetust või ülalpidamist pakkumata (näiteks olukorras, kus lapsevanemad on lahutatud ja lapse ema elab koos uue elukaaslasega, kes kuritarvitab last seksuaalselt. Eelnõu lubab sellisel juhul lugeda kuriteo toime panduks perekondlikus sõltuvuses oleva isiku suhtes ning mõista sellest tulenevalt rangem karistus).

Lisaks sellele muutub eelnõu kohaselt karistatavaks seks või muu sugulise iseloomuga tegu alla 18-aastasega, kui see on toime pandud ära kasutades alaealise sõltuvust süüdlasest või kuritarvitades saavutatud mõjuvõimu või usaldust. Samuti muutub karistatavaks alla 18-aastaselt seksi ostmine või muu sugulise iseloomuga tegu raha eest.

Uue kuriteokoosseisuna lisatakse karistusseadustikku lapspornole teadvalt juurdepääsu taotlemine, millega kriminaliseeritakse internetis lastepornot sisaldavatele lehekülgedele sisenemine ja seal piltide ning filmide vaatamine, tõmbamata materjale enda arvutisse. Inimest saab nimetatud teo eest karistada siis, kui ta teab, et sellel netilehel saab näha lapsporno materjale ning ta sellegipoolest siseneb sellisele lehele.

Lisaks karmistuvad eelnõuga laste vastu suunatud seksuaalkuritegude eest mõistetavad karistusmäärad. Näiteks karistatakse eelnõu kohaselt vanema, kasuvanema või vanavanema poolt lapse või lapselapsega suguühtesse astumise või muu seksuaalse iseloomuga teo eest senise maksimaalse viieaastase vangistuse asemel kuni kaheksa-aastase vangistusega.

Muudatustega laiendatakse ka lastega töötavate inimeste ringi, kelle puhul peab enne tööle võtmist veenduma, et teda ei ole karistatud seksuaalkuritegude eest. Näiteks lastekaitsetöötajad ja muud oma töös lastega vahetult kokku puutuvad isikud, samuti vabatahtlikud ning lastega töötavad praktikandid.

Tagasi üles