VEB fondi uurimiskomisjon kutsub Kallase ja Krafti ütlusi andma

Siim Kallas

FOTO: SCANPIX

Riigikogu VEB fondi uurimiskomisjon soovib kohtuda sügisel Euroopa Komisjoni voliniku ja aastatel 1991-1995 Eesti Panga presidendi ametit pidanud Siim Kallase ning tema järel keskpanka juhtima asunud Vahur Kraftiga.

Komisjon märkis Kallasele eile saadetud kirjas, et soovib kuulata oma istungil tema ütlusi VEB fondiga seotud asjaolude kohta kas oktoobris või hiljemalt novembri alguses. Oktoobris soovib komisjon ära kuulata ka aastatel 1995-2005 Eesti Panka juhtinud Vahur Krafti.

Uurimiskomisjoni esimees Rainer Vakra ütles Postimehele, et seni on üle kuulatud umbes 20 inimest ja veel kümmekonna ülekuulamine jääb sügisesse. «Kallas ja Kraft on nii-öelda püramiidi tipus, sest nende allkirjadega on see kiri, mida me peame uurima lähtuvalt riigikogu otsusest. Enne peab olema kogu taust tehtud,» lausus ta ja lisas, et seetõttu räägitakse Kallase ja Kraftiga viimasena.

Tema sõnul loodab komisjon kohtumistega lõpule jõuda eelistatult juba oktoobris, et novembris asuda kokku kirjutama oma töö lõpparuannet. Lõpparuande peab komisjon esitama hiljemalt 2. detsembril.

Suvel tellis komisjon õigusteadlaselt Lasse Lehiselt ka õigusliku ekspertiisi, et tuua selgust, kas kunagised fondiga seotud otsused ja toimingud on olnud põhiseaduse ja toona kehtinud seadustega kooskõlas. Kuigi Lehis tuvastas augusti lõpuks valminud analüüsis ebakõla näiteks pankrotiseadusega, on selle peamine kriitika suunatud riigi tegematajätmistele. Nii näitas ekspertiis, et valitsus ja Eesti Pank langetasid VEB fondi saagas otsuseid kitsalt enda kasust lähtuvalt ega täitnud riigi kohustust kaitsta oma kodanike ja ettevõtete huve.

Parlament moodustas uurimiskomisjoni märtsi keskel eesmärgiga selgitada välja VEB fondi asutamise, töökorralduse, juhtimise ja aastatel 1993–2012 sooritatud toimingute asjaolud. Komisjoni ülesanne on uurida, millistel asjaoludel saatis Eesti Pank 1995. aastal Venemaa Välismajanduspangale valeandmeid sisaldanud kirja ning milliseid toiminguid sellega seoses hiljem tehti. Samuti tuleb komisjonil selgitada, kas ja kui suures ulatuses tekitati VEB fondi toimingutega riigile ja erasektori ettevõtetele kahju.

Tagasi üles