Vallaliit ei toeta päästjate koondamist

Päästja. Pilt on illustratiivne.

FOTO: Tiit Reinberg

Eesti Maaomavalitsuste Liidu (EMOL) juhatus ei kiida heaks päästekomandode isikkoosseisu vähendamist, millest riigi-ametiühingute läbirääkimistel sõnades loobuti, kuid kus allkirjadeni pole veel jõutud.


Eile kogunenud EMOLi juhatus arutas muude teemade hulgas päästeameti küsimust, kas rahanappuse tõttu vähendada päästekomandode isikkooseisu, mis tähendaks päästjate koondamist ning teatud puhkudel isegi osade komandode sulgemist, või vähendada töötajate senist palka.

EMOLi juhatus peab vajalikuks märkida, et kohalike omavalitsuste jaoks on esmatähtis, et säiliksid olemasolevad töökohad ega langeks päästeteenistuse tase.

Kuna suur osa EMOLi liikmesvaldadest on hajaasustusega alad, siis seaks komandode sulgemine liidu teatel paratamatult ohtu elanike turvalisuse, kuna õnnetuse korral on võimalik abi lootusetult kaugel.

EMOLi juhatus mõistab, et tänast riigi eelarvepoliitikat arvesse võttes tuleb päästeameti juhtkonnal teha keerulisi valikuid ja kõiki osalisi rahuldava otsuseni on võimatu jõuda.

Samas soovib liit juhtide tähelepanu sellele, et kõigi päästeteenistuse töötajate töötasu solidaarne vähendamine mõjutab teenuse kättesaadavust vähem kui komandode sulgemine, ja toetab seetõttu pigem palgakärbet.

Tagasi üles