Nõukogude armees teeninud ei saanud represseeritu staatust

Nõukogude sõdurid 1945 Berliini vallutamas.

FOTO: Wikipedia

Tallinna halduskohus jättis kolmapäeval rahuldamata ajakirjanik Andres Raidi taotluse tunnistada nõukogude armees teenima sunnitud eestlased represseerituteks.

Kohus jättis Raidi taotluse rahuldamata, tal on õigus Tallinna halduskohtu otsus 30 päeva jooksul ringkonnakohtusse edasi kaevata, ütles Tallinna halduskohtu kantselei sekretär BNSile.

Raid nõudis halduskohtus sotsiaalministeeriumilt Genfi konventsioonist lähtuvalt enese represseerituks tunnistamist ja sellega kaasnevaid represseeritutele suunatud hüvitisi.

Represseeritutel on õigus kuni 50-protsendilisele sõidusoodustusele ühistranspordis ja mitmetele tervisehüvitistele.

Genfi konventsiooni kohaselt on okupeeriva riigi tegevus okupeeritud territooriumil ja nende isikute võtmine oma sõjaväkke repressioon ja rahvusvahelise õiguse rikkumine.

Raid leiab, et Genfi konventsiooni tuleks rakendada ka nende suhtes, kes olid sunnitud minema oma tahte vastaselt Nõukogude armeesse.

Tagasi üles