Sotsioloogid pakuvad valitsusele oma abi

Eesti Sotsioloogide Liit saatis täna peaministrile märgukirja, et pakkuda valitsusele ja peaministrile oma liikmete teadmisi ja oskusi, koostamaks  igal aastal sotsiaalteadlaste ettekanne riigi sotsiaalse arengu prioriteetidest ja probleemsetest valdkondadest.

Eesti Sotsioloogide Liidu teatel ei pööra valitsus ja valitsusasutused praegu veel piisavalt tähelepanu uuringutele ja analüüsidele, mis hindaksid majandusarengu ja poliitiliste otsuste mõjusid ühiskonnale tervikuna.

Sotsiaalelu arengud, probleemid ja tulevikuvisioonid jäävad poliitiliste otsuste tegemisel teisejärguliseks. Võimalikud sotsiaalsed muutused ja ebasoovitavad arengud on poliitikute tähelepanu alt väljas, leiavad sotsioloogid.

Probleemide lahendamiseks ei piisa üksikute sotsiaalvaldkonna asjatundjate lülitamisest valitsuskomisjonidesse ja seaduste väljatöötamise gruppidesse. Tähtis on sõltumatu, iseseisva ja tervikliku analüütilise ettekande koostamine, mis on suunatud küll poliitikutele, kuid on samas avalik ja kõikidele soovijatele kättesaadav.

Eesti Sotsioloogide Liidu juhatuse hinnangul peaks Eesti sotsiaalelu ettekande koostama Valitsusele ja peaministrile vähemalt üks kord aastas.

Peaministrile saadetud pöördumine on jätkuks mitmetele samasisulistele ettepanekutele, mida Eesti Sotsioloogide Liit on Valitsusele teinud alates «kahe Eesti» teemalise diskussiooni vallandumisest ühiskonnas kaks ja pool aastat tagasi.

Tagasi üles
Back