Siseministeerium: narkoennetus on tähtsam kui karistamine

Kokaiini nuuskamine.

FOTO: Corbis / Scanpix

Uimastite legaliseerimise ettepanekut kommenteerinud siseministeeriumi asekantsleri hinnangul on parim narkopoliitika seaduserikkumiste ennetamine.


«Ühiskondlik diskussioon uimastite teemal on kindlasti väga vajalik, mistõttu on hea, et tuntud kriminaalõiguse professor Jaan Sootak on selle avanud,» ütles Postimees.ee'le sisejulgeoleku asekantsler Erkki Koort.

«Meie hinnangul pole siin küsimus kriminaalpoliitikas või karistustes, vaid pigem ennetustöös. Eesmärk on uimastite levikut ja tarvitamist piirata ning hoida ära võimalikult paljude rikkumiste toimepanemine, tõstes inimeste teadlikkust uimastitega kaasnevatest ohtudest.»

Siin võib tema väitel tuua paralleele liiklusest. «Kui liikluspolitsei tuvastaks kõik rikkumised, oleks nende arv tohutult suur. Avastatud rikkumiste arv ei anna aga ühest pilti tegelikust olukorrast.»

Küsimus on Koorti sõnul pigem eeltöös, millega tuleks võimalikult palju rikkumisi ära hoida.

«See, kas uimastitega seonduv peaks olema täies mahus kriminaliseeritud või mitte, sõltub mitmest asjaolust. Kõige olulisem on siin ühiskonna üldine suhtumine ja teadlikkus. Igasuguse kuritegevuse puhul tuleb prioriteediks seada ennetustöö, mitte karistamine.»

Tagasi üles