Vanemuise eksjuht kaitses magistritööd

Jonni pärast tegin, ütles Vanemuise eksjuht Jaak Viller eile pärast oma teatriorganisatsiooni arengut käsitleva magistritöö edukat kaitsmist.

Viller kaitses magistritööd «Teatriorganisatsiooni areng Eestis XX sajandi II poolel» avatud ülikooli kultuurikorralduse magistriõppekava esimese lõpetajana.

Õige mees

Viller vaatles oma töös riikliku poliitika olemust teatrielu korraldamisel 20. sajandi II poolel, mis seni pole uurijate põhjalikumat tähelepanu pälvinud.

Töö oponendi professor Ingo Normeti hinnangul on Viller sellise töö kirjutamiseks just õige mees, kuna ta on olnud kahel korral Vanemuise direktor, kaua juhtinud Estonia teatrit, olnud nõukogude ajal kultuuriministri asetäitja ja EKP ideoloogiaosakonna töötaja.

«Viller on uurinud väga olulist ainest: kuidas on viimase poole sajandi vältel toimunud Eesti teatrite juhtimine ja rahastamine,» rääkis Normet. «Töö olulisus ei seisne pelgalt seni koondamata arvude kogumises, vaid püüus analüüsida repertuaariteatri toimimise mehhanisme.»

Samas juhtis Normet tähelepanu ka Villeri töö mõnedele vajakajäämistele. Normeti hinnangul langeb Viller teatrite kunstilist poolt ja saavutuste järgi teatrikunsti hinnates subjektiivsusse.

«Mulle oli kõige huvitavam hoopis see, et ka Stalini-aegses teatris määrasid majandusseadused väga palju,» ütles Normet. «See oli üllatav lähtekoht, seda enam, et tolleaegseid majandusmudeleid pole keegi käsitlenud. Nii jõuamegi välja selleni, et majandusmudelid on universaalsed.»

Pärnu Ugala

Kaua ja põhjalikult teatriga seotud olnud Viller avastas tööd kirjutades ka enda jaoks nii mõndagi uut. «Näiteks ei teadnud ma, et 1953. aastal tegi Eesti ise Moskvale ettepaneku ühendada Pärnu ja Viljandi teater üheks Pärnu teatriks Ugala,» naeris Viller.

Villeri magistritööd juhendas Tartu Ülikooli teatriteaduse ja kirjandusteooria professor Luule Epner.

Oma hinnangu tööle saatsid ka Jaak Allik ja teatriloolane professor Lea Tormis. Komisjoni hinnangul vääris Villeri töö hinnet väga hea.

Ingo Normeti hinnangul tasuks Villeril mõelda oma magistritöö raamatuks kohendamisele.

Tagasi üles
Back