Adamkus muretseb naftatootmise pärast Kura sääre lähistel

Leedu president Valdas Adamkus väljendas muret Kura sääre läheduses Vene rannikuvetes alanud naftaammutamise üle, teatas riigipea pressitalitus.

Teisipäeval alustas Vene kontsern Lukoil naftaleiukohas D-6 ehk Kravtsovskoje nafta ammutamist täie võimsusega.

Endine keskkonnaametnik Adamkus kutsus Venemaad sõlmima Leeduga riikidevaheline leping, mis käsitleks merereostuse ennetamist, võimaliku saaste likvideerimist ja kahju hüvitamist.

"President kinnitas, et Leedu on valmis koostööks nii Venemaa kui ka maailmaüldsuse ja UNESCO-ga kõigis küsimustes, mis seotud Kura sääre ja Läänemere kaitsega," seisab Leedu presidendi pressitalituse teadaandes.

Ühtlasi kutsus Adamkus Leedu vastutavaid organeid tugevdama keskkonnamonitooringut Kura sääre ümbruses.

Kaliningradi oblasti suurimad naftavarud avastati 1983. aastal. Leiukoht D-6 paikneb looduskaitsealaks kuulutatud Kura säärest 23 kilomeetri ja Leedu merepiirist viie kilomeetri kaugusel.

Vene kütusekontsern Lukoil alustas leiukoha ekspluateerimist ilma et oleks tellinud sõltumatut eksperthinnangut naftaammutamise mõjust loodusele või avaldanud tegevuskava võimaliku avarii puhuks.

Kura säär on kantud UNESCO maailmapärandi nimekirja.

Tagasi üles