Truudusetus – kas juhuse puudus?

jaga E-post prindi artikkel saada vihje Loe ja lisa kommentaare

Asutusepidudel aset leidev suhteväline kõrvalehüpe pole iseenesest kuigi haruldane. Küsimuse rõhuasetus võiks aga siinkohal olla sellel, miks nii juhtus ja kuidas seda tulevikus vältida.

Kui asutusesisesel peol on kõrvalehüpe töökaaslase või juhiga siiski teoks saanud, tuleks asjaosalistel see kaine peaga hiljem rahulikult selgeks rääkida – soovitavalt alles siis, kui esimesed emotsioonid on jahtunud.

Nii töö- kui ka elukaaslasega on kasulik juhtunust ausalt ja avameelselt vestelda ning kehtestada piirid, mis aitavad tulevikus selle teo kordumist vältida. Samuti on soovitav kokku leppida ühtne käitumisstiil või -juhis juhuks, kui sellel teemal peaks tulevikus töökaaslaste keskel juttu tulema.

Kõrvalehüpped on tavaliselt seotud tööalaste probleemide kuhjumisega. Oma osa mängivad siin ka uskumused, hoiakud ja perest alguse saanud väärtushinnangud.

Truudusetusele võib inimest tõugata rahulolematus oma elukaaslasega, seksuaalne rahuldamatus või hingeline üksiolek. Lisaks loomulikult kauni ja veetleva töökaaslase flirtiv hoiak ja valmisolek seksuaalsuhteks.

Töökeskkonnas võib kõrvalehüppe otseseks põhjuseks olla ka rahuldamata tunnustusevajadus. Samas võib kõrvalehüppe põhjuseks töökohal, kus töötavad mõlemad partnerid, olla ka irratsionaalne käitumine, püüd ennetada või tasa teha partneripoolset kõrvalehüpet. Ohtu partnerit petta suurendab ka alkoholijoove.

Kõrvalehüppe lahendamise

8 sammu:

1. Määrake juhtunu arutamiseks kindlaks osapooltele sobiv aeg, koht ja viis.

2. Arvestage teis(t)e osapool(t)e emotsionaalset seisundit.

3. Sõnastage juhtunu, vältides vastastikust süüdistamist. Vajadusel kasutage nõustaja või psühholoogi abi.

4. Püsige teema raamides, muutmata või laiendamata selle konteksti.

5. Väljendage kõiki oma tundeid, ründamata seejuures teist.

6. Tehke ettepanek soovitud muutuseks, olles aus ja konkreetne.

7. Lõpetage delikaatse vahejuhtumi arutelu (vajadusel kirjaliku) kokkuleppe sõlmimisega või uue vestlusaja määramisega.

8. Pidage kinni kõikidest kokkulepetest ning võtke juhtunust õppust. Analüüsige, millised teie väärtushinnangud oleks kasulik ümber hinnata. Vajadusel vabandage avalikult kogu kollektiivi ja/või oma partneri ees.

    Tagasi üles