Täna õhtul on 60 veefirma töötajat uputusevalves

FOTO: Aldo Luud / Õhtuleht

Kuna ilmateade lubab täna õhtuks tugevaid vihmahoogusid, mis võivad linnatänavatel lokaalseid üleujutusi põhjustada, siis on Tallinna Vesi valmis võimalike üleujutuste likvideerimiseks nelja eriauto ning nelja brigaadiga.


«Erakorraliste asjaolude puhul on võimalik suurendada valves oleva avariimeeskonna arvu kuni 60 inimeseni,» kinnitas ettevõtte kommunikatsioonijuht Priit Koff.

Piirkonnad, kus võib esineda suurem üleujutuse oht kui mujal, on kõik mereäärsed alad ning madalamad piirkonnad. Möödunud pühapäevase üleujutuse põhjal võib eeldada üleujutuse ohtu Tuukri-Ahtri tänava piirkonnas, Pirita teel, Merivälja teel, Tammsaare tee pikendusel ning Mustjõe oja ümbruses.

AS Tallinna Vesi soovitab tundlikes piirkondades elavatel inimestel parkida täna õhtul oma sõidukid kõrgemal asuvatesse parklatesse, mitte jätta väärtesemeid allpool merepinda asuvatesse keldritesse ning sulgeda kinnistute äravoolude tagasivooluklapid või sulgemissiibrid.

Samuti palub ettevõte tungivalt linnaelanikel vihmavalingute ajal oma kodudes püsida ning vältida ilma selge vajaduseta linnas liiklemist. «Üleujutatud piirkondades võivad veesurve tõttu paigalt liikuda kanalisatsioonikaevude luugid - vees hullamise tagajärjed oleksid sellisel juhul traagilised nii jalgsi liiklejaile kui ka autoga sõitjaile,» selgitas Koff.

Üleujutuste ennetamiseks on Tallinna Vesi Koffi sõnul teinud kõik võimaliku. «Kõiki Tallinnas asuvad pumplaid on käesoleva nädala jooksul põhjalikult kontrollitud, samuti teostati pumbajaamade ning torude läbipesu maksimaalse läbilaskevõime tagamiseks. Asjassepuutuvaid töötajaid on täiendavalt instrueeritud ning oluliselt paremini peab toimima infovahetus Tallinna linna erinevate teenistustega,» ütles Koff.

Lahtistest kaevuluukidest ning üleujutustest saab teavitada Tallinna veefirma dispetšerit numbril 626 2400. Kuigi AS Tallinna Vesi rakendab tänaseks lisajõude kõnedele vastamiseks, ei saa ettevõte garanteerida kõikidele kõnedele vastamist, seetõttu saab probleemidest teada anda ka Tallinna linna abitelefonil 1345 või munitsipaalpolitseile numbril 14410.

Tagasi üles