Õiguskantsler: Narvalaste õigust eestikeelsele haridusele rikutakse

Õiguskantsler Allar Jõks leiab, et Narvas ei ole tagatud igaühe põhiseaduslik õigus eestikeelsele haridusele, kirjutab Põhjarannik.

Õiguskantsler hakkas Narva haridusküsimusi uurima pärast seda, kui tema poole pöördus üks narvalanna, kes polnud rahul, et tema last ei võetud eesti õppekeelega klassi vastu.

Ema soovis oma last panna Narva vanalinna riigikooli eesti klassi. Kuna laps on vene keelt kõnelevast perest, kontrolliti kooli vastuvõtmisel tema valmidust eesti keeles õppida, kuid õiguskantsleri hinnangul tehti seda lapse ja lapsevanema õigusi rikkudes.

Vanalinna riigikoolis avati sel õppeaastal vaid kaks esimest klassi, kuigi avaldusi oli enam kui ühe klassi jagu rohkem.

Jõksi arvates on selline olukord lubamatu, eriti arvestades, et aastast 2007 algab vene gümnaasiumides üleminek osaliselt eestikeelsele õppele.

«See seab küsimärgi alla riigi ja kohaliku omavalitsuse võimekuse narvalaste ees seadust täita. Täiesti arusaamatu on formaalne suhtumine neisse teistest rahvustest taotlejatesse, kes ise eesti keele vastu huvi ilmutavad,» sõnas Jõks.

Õiguskantsler viitas ka teadaolevale probleemile, et Ida-Virumaal on terav puudus eesti keele õpetajatest ning teisi õppeaineid eesti keeles anda suutvatest õpetajatest.

See on Jõksi hinnangul valitsuse tegematajätmiste tulemus, ent ebapiisav on tema sõnul olnud ka kohalike võimude panus.

Haridusminister Toivo Maimets, kelle poole õiguskantsler kriitikaga pöördus, nõustus Jõksi seisukohtadega.

Ministri andmetel on Narvas käesoleva aasta kevadel kavas avada varajase keelekümbluse klassid veel kahes koolis. Maimetsa sõnul ei saanud riigikooli kõiki soovijaid vastu võtta, kuna polnud võimalusi vajaliku toe pakkumiseks neile lastele, kelle kodune keel ei ole eesti keel.

Eesti Vabariigi põhiseadus sätestab, et igaühel on õigus saada eestikeelset haridust.

Tagasi üles
Back