Eriti valvatud vangid avasid oma veebipäeviku
Täiendatud - justiitsministeerium vangide blogi uurida ei kavatse!

Viru vangla kamber.

FOTO: Liis Treimann

Kuna viimasel ajal on meedias ilmunud mitmed artiklid Viru vangla tugevdatud osakonna Supermax teemal, siis avasid väidetavalt selle osakonna kinnipeetavad oma veebipäeviku, kus kirjeldavad osakonnas toimuvat.

Kuna Viru vangla nn Supermaxi osakonna vangide sõnul piiratakse nende liikumisvabadust ja inimõigusi, justiitsministeerium sellega aga ei nõustu, siis otsustasid Viru vangla sektsiooni E-8 vangid avada oma veebipäeviku.

«Selles toome ära konkreetsed sündmused ja kõrvutame neid Eesti ja Euroopa õigusnormidega, samuti lisame omapoolsed kommentaarid ja ka vangla ning justiitsministeeriumi poolt meedias välja öeldu. Nii saavad lugejad ise otsustada, kellel õigus on,» seisab esimeses sissekandes.

Päevikupidajad lubavad lisada nii palju tõendusmaterjale, kui nende valduses on ja avalikustada kõigi intsidentides osalenud vangide ja vanglaametnike nimed.

Vangide kinnitusel ei ole blogi eesmärk mitte poriga loopimine, vaid tõe avalikkuse ette toomine.

«Kõik allpool nimetatud sektsiooni E-8 vangid on andnud nõusoleku avaldada neid puudutavaid materjale, on valmis blogis kirjeldatud sündmusi kinnitama vandega pühakirja juures ja allkirjaga kohtus,» seisab sissekandes.

Oma nime avalikustamisega on nõustunud 16 kinnipeetavat, kaks aga loobus perekondlikele põhjustele viidates.

Vangid ise blogi pidada ei saa

«Materjali internetti riputamise võimalust vangidel ei ole ja kindlasti ei saa Viru vangla vangid ise blogi pidada,» kinnitas justiitsministeeriumi pressiesindaja. Ta lisas, et kõigi  vanglaüksuste kinnipeetavad saavad kasutada telefoni ning pidada vabalt kirjavahetust.

Üksnes erandina võidakse mõne vangi suhtlemist välismaailmaga piirata. « Seega ei ole vangidel takistusi info edastamiseks tuttavatele, kes seda internetti riputada saavad,» sõnas pressiesindaja.

Justiitsministeerium ei pea kõnealust veebipäevikut ja seal esitatut infot tõsiseltvõetavaks ega kavatse selle päritolu uurida.

Küsimusele, kas blogis kirjeldatud sündmused leidsid aset ja kas keegi sai ka tol korral viga, vastas ministeerium, et arstiabi keegi üksuse E-8 kinnipeetavatest 28. mail ei vajanud.

Kas blogis nimetatud vangid ka selles osakonnas viibivad, ei soostunud ministeerium ütlema põhjendades seda turvakaalutlustega.

Tagasi üles
Back