Peastaabi operatiiv- ja väljaõppeosakonna ülemaks sai kolonel Peeter Hoppe

Peeter Hoppe

FOTO: Toomas Huik

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots määras alates 4. augustist kaitseväe peastaabi operatiiv- ja väljaõppeosakonna ülema ametikohale kolonel Peeter Hoppe.


Kolonel Hoppe teenib kaitseväes alates 1993. aastast. Ta on teeninud Kuperjanovi jalaväepataljonis rühmaülemast pataljoniülemani, Kaitseväe Peastaabi operatiivosakonnas erinevatel ametikohtadel, sealhulgas osakonna ülemana aastatel 2000-2002 ja Maaväe Staabi ülemana. Kolonel Hoppe on üks maaväe suurõppuse Kevadtorm algatajatest ja praegu kehtiva ajateenistuse õppekava autoritest.

Kolonel Hoppe on lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi, Soome Maakaitse Kõrgkooli, Ameerika Ühendriikide Sõjakolledþi ning kaitsnud magistrikraadi Ameerika Ühendriikide Riigikaitse Ülikoolis sõjalise strateegia alal.

Kolonel Peeter Hoppe eelmiseks teenistuskohaks oli NATO Ühendväejuhatuse Staap Brunssumis(Allied Joint Force Command HQ Brunssum), kus ta teenis planeerimisosakonna jaoskonnaülemana ja vastutas integratsiooniküsimuste eest.

Operatiiv- ja väljaõppeosakonna senine ülem major Veiko-Vello Palm asub teenima NATO Kirdekorpuse staabis staabiohvitserina. Major Palm on lõpetanud Soome Maakaitse Kõrgkooli ja teenis enne peastaapi tulekut Tapa Väljaõppekeskuse staabiülemana.

Tagasi üles