Rahandusministeerium soovitab Pevkuril hoolsamalt raha lugeda
Rapla ja Põlva haigla saatus võib selguda homme!

Kas ka järgmisel aastal tegutseb Rapla haiglas üldkirurgiaosakond, selgub lähiajal.

FOTO: Priit Simson

Rahandusministeerium heidab sotsiaalminister Hanno Pevkurile ette, et too ei arvestanud haiglavõrgu arengukava muutma asudes, kas Rapla ja Põlva haigla praegusel kujul  majanduslikult ära tasuvad. Pevkur kaitseb end väitega, et meditsiinisüsteemi juhtides ei saa lähtuda ainult rahast.

«Leiame, et haiglavõrgu muudatuste kavandamisel on liigselt lähtutud statsionaarse aktiivravi ühetaolisuse ja võrdse kohtlemise printsiibist, jättes seejuures analüüsimata majandusliku efektiivsuse,» seisab rahandusminister Jürgen Ligi kirjas sotsiaalministrile, milles antakse hinnang haiglavõrgu arengukava määruse eelnõule.

Samas kirjas toonitatakse, et haiglavõrgu arengukava koostades lähtuti peamiselt just kvaliteetse tervishoiuteenuse kättesaadavusest ja teenuse osutamise majanduslikust efektiivsusest.

Ka paneb rahandusministeerium sotsiaalministrile südamele, et tänases majandusolukorras, kus prognoositakse sotsiaalmaksutulude laekumise vähenemist ka järgmisel aastal, on tervishoiuteenuste jätkusuutlikkuse tagamisel ülitähtis leida kõige efektiivsemad lahendused.

Meditsiinis ei saa ainult raha lugeda

«See on nende nägemus asjast, aga meditsiini ei saa tihti juhtida ainult majanduslikust ja rahanduslikust aspektist vaadatuna,» kommenteeris sotsiaalminister Hanno Pevkur rahandusministeeriumist tulnud kirja. Tema sõnul on meditsiini puhul äärmiselt oluline ka raviteenuse kättesaadavus.

Ministri arvates tuleb olukorras, kus raviteenuse tarbijate hulk suureneb, aga raha hulk väheneb, leida mõistlik tasakaal. «Et meditsiiniteenuseid ei osutataks ainult Tallinnas ja Tartus, vaid ka väiksemates kohtades. Liiati kui meil on infrastruktuur täna olemas. Seda mitte kasutada oleks rumal,» rõhutas ta.

Valitsus hakkab homme arutama Pevkuri välja pakutud kava, mille kohaselt Rapla ja Põlva haigla jätkaksid ka uuel aastal üldhaiglatena, mitte ei muutuks kohalikuks haiglaks.  

Selle plaani vastu on jätkuvalt nii haigekassa kui ka rahandusministeerium, mis on sotsiaalministeeriumi sellest varem teavitanud. Millega homne vaidlus valitsuses lõppeb, ei soostunud Pevkur täna ennustama.

«Raviteenuse ja võrdse kohtlemise aspektist vaadatuna on oluline, et valitsus homme teemat arutab ja loodetavasti lähtub sellest seisukohast, mille ma olen valitsusse viinud,» kinnitas ta.

Tagasi üles