Linn tellib sõudekanali ala põhjaliku uuringu

Mis võiks juhtuda siis, kui linn peaks hakkama nelja-viie aasta pärast Anne kanali otsa sõudekanalit rajama? Üllatuste vältimiseks soovib raad tellida põhjaliku hüdrogeoloogilise uuringu.

Linnakantselei välisprojektide teenistuse projektide koordinaatori Siim Läänelaiu eestvedamisel soovib linn esmalt saada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kaudu Euroopa Liidult uuringu tellimiseks pool miljonit krooni. Veerand miljonit lisaks linn omast taskust.

Selle raha eest tellitakse esmalt planeeritava sõudekanali piirkonna pinnase ning põhja- ja pinnavee uuringud, mille tegemiseks kulub aasta või rohkemgi.

«Siis peaksime näiteks teada saama, kas sõudekanali kaevamisel kanali ja vee vaheline ala jääb püsima või ujub kuskile ära,» selgitas Läänelaid uuringu vajalikkust.

Teine projekt

Kui euroraha taotlemine õnnestub, saaks uuringu tegemisega alustada juba tuleva aasta veebruaris. Uuringu tulemuste põhjal tellitakse aga piirkonnale teinegi projekt – piirkonna arengukava ja tasuvuse teostatavuse analüüs.

Selle eesmärk oleks läbi mängida võimalikud stsenaariumid, kuidas saaks kõnealust piirkonda kasutada. Läänelaiu sõnul peab kindlasti arvestama, et tegu on Natura 2000 linnukaitse eelvaliku alaga.

Seega ei ole ka välistatud, et linnukaitsealaks ta jääbki. Samuti võib seal tulevikus olla hoopiski jalgpalliväljak, kämpingute ala, matkarajad või hoopis midagi muud.

Praeguste plaanide järgi peaks kõige sellega ühele poole saama 2007. aasta juunikuuks. Siis saab hakata koostama ka täpsemat detailplaneeringut, mida praegu selle ala kohta veel pole. Praegu on sõudekanali asukoht paika pandud linna üldplaneeringuga.

Silla alla

Kui liisk lõpuks siiski sõudekanali kasuks langeb, peab Läänelaiu sõnul arvestama, et alla 2,2 kilomeetri ei saaks kanal mingil juhul olla.

Samuti tuleb läbi mõelda, kuidas lahendada kavandatava Ropka silla ehitus. Kanali rajamise korral peaks sild kulgema ilmselt üle selle.

Sõltumata sellest, mida praeguse Anne kanali otsa lõpuks rajada kannatab, peaks Läänelaiu hinnangul ehitustööd algama 2009.-2010. aastal.

Tagasi üles