Rahvaliidu noored: riik käendagu õppelaene

Õppelaen.

FOTO: Toomas Huik.

Rahvaliidu Noorte juhatus leidis tänasel, et riik peaks raskes majanduslikus olukorras toetama üliõpilasi ning hakkama käendama õppelaene.Paljud lapsevanemad ning võimalikud käendajad on kaotanud oma töö, mistõttu ei saa nad olla enam õppelaenu käendajad.

Riiklik õppelaenu käendamine tagaks üliõpilastele endiselt võimaluse saada õppelaenu ning alustada või jätkata oma õpinguid kõrgkoolis, leidsid Rahvaliidu Noored.

«Praeguses olukorras, kus prognoositakse töötute arvu suurenemist ja majanduse madalseisu jätkumist, on selge, et kahe käendaja nõue laenuandmisel piirab üliõpilaste võimalusi saada pangast õppelaenu oma õpingute eest tasumiseks,» ütles ühenduse aseesimees Kristjan Jansen.

Õppelaenuta jääb Rahvaliidu Noorte arvates paljudel keskkoolilõpetajatel kõrgkooli astumata ning suureneb akadeemilisele puhkusele jäävate ja välismaa ülikoolidesse siirduvate tudengite arv.

«Seni, kuni Eestis ei ole välja töötatud vajadustepõhist õppetoetuste süsteemi, mis tagaks ligipääsu kõrgharidusele ka majanduslikult vähemkindlustatud tudengitele, kergendaks üliõpilaste olukorda õppelaenu riigipoolne garanteerimine,» toonitas Jansen.

Praegu kehtiva korra järgi peab õppelaenu taotlejal olema kaks käendajat, kes on Eesti kodanikud ning kellel on korrapärane sissetulek.

Tagasi üles