Piirivalve meremehi nörritab tasuta toidu äravõtmine

Piirivalvelaeva Kõu komandör Arved Kristel ja laeva Valvas vanemmehaanik Georgi Suslikov leiavad, et kõigil laevadel peaks toitlustamine käima ühesuguste reeglite järgi.

FOTO: Peeter Langovits

Miks peavad piirivalvelaevade mehed oma toidu eest maksma, kui mereväe ja veeteede ameti laevade meremehed saavad riigi kulul kõhu täis? Piirivalvurite arvates on see ebaõiglane ja nende kaebus on jõudnud otsapidi õiguskantslerini, kes uurib korra vastavust põhiseadusele, kirjutab Vahur Koorits ajalehes Postimees.

1. juulist 2007 kehtib uus piirivalveteenistuse seadus, mis koos avaliku teenistuse seadusega (ATS) hakkas korraldama piirivalve tegutsemist. Enne seda olid piirivalvurid sisuliselt natuke teistsuguste ülesannetega kaitseväelased, ent sellest ajast on piirivalvurid eriteenistuses olevad riigiametnikud, mitte enam kaadrikaitseväelased.

Sama seadusemuudatus tõi merel teenivatele piirivalvuritele veel ühe muudatuse, nimelt lõppes nende riigi kulul tasuta toitmine. Piirivalveameti peadirektor Roland Peets selgitas, et ATS kohustab tagama piirivalvuritele toitlustamist teenistuskohustuste täitmise ajal.

Piirivalve meremeestele oli uus süsteem igatahes nii vastumeelne, et nad kaebasid selle peale õiguskantslerile. Uus õiguskantsler Indrek Teder ongi nüüd juba kevadest saadik pidanud eri asutustega kirjavahetust, uurides, et kuidas on näiteks kaitseväes, veeteede ametis ja maksu-ja tolliametis tagatud töökohtadel töötajate toitlustamine.

Olukorda teeb aga keerulisemaks see, et kui näiteks mereväe laevadel saadakse tasuta süüa, siis näiteks piirivalve maismaakordonites võtavad mehed ka ise oma kulul tehtud võileivad kaasa. Peetsi sõnul oleks merel teenivatele piirivalvuritele tasuta toidu andmine, kui maismaal teenivad piirivalvurid selle eest ise maksavad, omakorda maismaa piirivalvurite suhtes ebaaus.

Tagasi üles
Back