Õiguskantsler lükkas käibemaksu üle otsustamise edasi

Õiguskantsler Indrek Teder (paremal) parlamendis arutamas reformierakondlasest põhiseaduskomisjoni esimehe Väino Lndega.

FOTO: Peeter Langovits

Õiguskantsler Indrek Teder teatas täna, et otsustab käibemaksu tõstmise viimise riigikohtusse pärast seda, kui riigikogu on septembri alguses vastu võtnud kiiret maksutõusu leevendava seaduse.

Teder märkis, et ootab riigikogult käibemaksumäära tõstmise lühikesest etteteatamisajast tulenevatele põhiõiguste rikkumistele reaalseid lahendusi ning otsustab riigikohtusse pöördumise olenevalt parlamendis vastuvõetud käibemaksutõusu rakendamise seaduses sisalduvast.

Teder tegi 23. juulil riigikogule ettepaneku viia põhiseadusega kooskõlla riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse sätted, millega muudeti käibemaksuseadust. Õiguskantsleri hinnangul on käibemaksutõus liiga lühikese etteteatamisaja tõttu vastuolus põhiseaduses sätestatud ettevõtlusvabadusega ja õiguskindluse põhimõttega.

Kuigi riigikogu ei toetanud oma 3. augusti istungil õiguskantsleri ettepanekut, asus parlament siiski tekkinud olukorrale lahendusi otsima, teatas täna õiguskantsleri kantselei.

Eesti Reformierakonna, Isamaa ja Res Publica Liidu ning Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsioon esitasid 3. augustil eelnõu, millega soovisid leevendada käibemaksumäära kiirest tõstmisest tulenevaid negatiivseid tagajärgi.

«Olen jätkuvalt kategooriliselt vastu põhiseaduses sätestatu eiramisele, kuid suhtun positiivselt soovidesse ja püüdlustesse pehmendada tagajärgi ühiskonnale», ütles Teder. «Seetõttu jälgin ootusega, et riigikogu täiendab enne vastuvõtmist käibemaksutõusu rakendusseadust.»

Ta märkis samas, et ei saa õiguskantslerina parlamendile täpseid lahendusi ette kirjutada. «Kuid valdkonnaeksperdid on teinud konstruktiivseid ettepanekuid, mida riigikogul tuleb tõsiselt kaaluda,» rõhutas Teder. «Rakenduseelnõud tuleb täiendada sisuliselt, mitte formaalselt.»

Riigikogu hakkab rakenduseelnõud arutama oma istungitel 31. augustil ja 1. septembril. «Riigikohtusse pöördumise otsustan tulenevalt sellest, mida 1. septembril vastuvõetav seadus sisaldab,» ütles Teder.

Tagasi üles